Overzicht vragen IMVO-risicomanagement

Hieronder staan voor snelle toegang alle vragen per stap van het due diligence-proces op een rij.

Stap 1: IMVO in beleid en managementsystemen

Ontwikkelen van beleid

1. Hoe stel je IMVO-beleid op waar due diligence en inkooppraktijk onderdeel van zijn?
2. Hoe besteed je aandacht aan discriminatie en gender in het IMVO-beleid?
3. Hoe besteed je aandacht aan kinderarbeid in het IMVO-beleid?
4. Hoe besteed je aandacht aan gedwongen arbeid in het IMVO-beleid?
5. Hoe besteed je aandacht aan vrijheid van vakvereniging in het IMVO-beleid?
6. Hoe besteed je aandacht aan leefbaar loon in het IMVO-beleid?
7. Hoe besteed je aandacht aan veilige en gezonde werkplekken in het IMVO-beleid?
8. Hoe besteed je aandacht aan grondstoffen in het IMVO-beleid?
9. Hoe besteed je aandacht aan watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie in het IMVO-beleid?
10. Hoe besteed je aandacht aan dierenwelzijn in het IMVO-beleid?
11. Hoe besteed je aandacht aan de inkooppraktijk in het IMVO-beleid?
12. Welke andere thema’s kunnen relevant zijn voor je IMVO-beleid en hoe besteed je daar aandacht aan?
13. Wat zijn uitsluitingscriteria en hoe neem je ze op in het IMVO-beleid?
14. Hoe betrek je stakeholders bij het opstellen en bijstellen van IMVO-beleid?

Draagvlak bij topmanagement

15. Hoe wordt het IMVO-beleid door de top van jullie bedrijf (uit)gedragen?
16. Hoe integreer je IMVO in de bedrijfsvoering?
17. Hoe communiceer je intern over het IMVO-beleid?

Implementatie en integratie van het IMVO-beleid in de dagelijkse manier van werken

18. Wat zijn belangrijke verantwoordelijkheden van een IMVO-manager?
19. Hoe ziet de betrokkenheid en taakverdeling van afdelingen eruit bij de uitvoering van het IMVO-beleid?
20. Hoe bepaal je of er voldoende budget en personeel is om invulling te geven aan IMVO?
21. Hoe integreer je IMVO-gerelateerde onderwerpen en afspraken in de contractuele relatie met leveranciers?
22. Hoe maak je IMVO onderdeel van leveranciers- en producentenbeoordeling?
23. Welke duurzaamheidsinitiatieven kunnen me helpen bij het doen van due diligence?

Monitoren van de productie- en toeleveringsketen op risico’s en impacts

24. Hoe monitor je arbeidsomstandigheden bij (CMT) productielocaties?
25. Hoe kan je de monitoring van leveranciers verbeteren?
26. Hoe ga je om met monitoring van schakels dieper in de keten?
27. Hoe monitor je ingekochte derde merken/gereed product/halffabricaat?
28. Hoe maak je het raadplegen van stakeholders onderdeel van het audit- en monitoringsproces?
29. Hoe maak je IMVO onderdeel van het gesprek met leveranciers?
30. Hoe stuur je op langetermijnrelaties met leveranciers?

Stap 2: Identificeer en beoordeel negatieve gevolgen

Het krijgen van inzicht in de keten

31. Hoe start je een actueel leveranciersoverzicht?
32. Hoe breid je het leveranciersbestand uit naar de eerste tier inclusief subcontractors? Hoe breid je het leveranciersbestand uit?
33. Hoe ga je om met subcontracting?
34. Hoe start je een overzicht van productielocaties verder terug in de keten?
35. Hoe maak je een overzicht van producten en grondstoffen?
36. Hoe maak je een overzicht van productieprocessen?

Inzicht krijgen in supply chain risico’s en impacts

37. Hoe breng ik IMVO-risico’s in kaart?
38. Hoe breng je risico’s rondom grondstoffen in kaart?
39. Hoe breng je de risico’s per productieproces in kaart?
40. Hoe breng je risico’s per productielocatie in kaart?
41. Hoe krijg je inzicht in betaalde lonen en de loonkloof tot leefbaar loon?
42. Hoe krijg je inzicht in de risico’s van de inkooppraktijken van jouw bedrijf?
43. Hoe breng je de risico’s van derde merken/gereed product/ halffabricaat in kaart?
44. Hoe onderzoek je de mogelijke risico’s van (nieuwe) inkoopbeslissingen?
45. Hoe maak je een risicoprioritering op basis van ernst en waarschijnlijkheid?
46. Hoe neem je bij het maken van je IMVO-risicoprioritering informatie van belanghebbenden mee?

Stap 3 + 4: Stop, voorkom, of beperk negatieve gevolgen & monitor praktische toepassing en resultaten

Van risicoprioritering naar IMVO-aanpak

47. Hoe bepaal ik een plan met doelen op basis van mijn risicoanalyse?

Discriminatie & Gender

48. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema discriminatie en gender?
49. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema discriminatie en gender?
50. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema discriminatie en gender?
51. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema discriminatie en gender?

Kinderarbeid

52. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema kinderarbeid?
53. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema kinderarbeid?
54. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema kinderarbeid?
55. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema kinderarbeid?

Gedwongen arbeid

56. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema gedwongen arbeid?
57. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema gedwongen arbeid?
58. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema gedwongen arbeid?
59. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema gedwongen arbeid?

Vrijheid van Vakvereniging

60. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema vrijheid van vakvereniging?
61. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema vrijheid van vakvereniging?
62. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op voor het thema vrijheid van vakvereniging?
63. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema vrijheid van vakvereniging?

Leefbaar loon

64. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema leefbaar loon?
65. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema leefbaar loon?
66. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema leefbaar loon?
67. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema leefbaar loon?

Veiligheid & Gezondheid op de werkplek

68. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema veiligheid & gezondheid op de werkplek?
69. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?
70. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?
71. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?

Grondstoffen

72. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema grondstoffen?
73. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema grondstoffen?
74. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op voor het thema grondstoffen?
75. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema grondstoffen?

Watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie

76. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?
77. Wat zijn voorbeeldacties op het thema watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie, met betrekking tot leveranciers?
78. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?
79. Hoe meet en rapporteer je over resultaten van ondernomen acties op watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?

Dierenwelzijn

80. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema dierenwelzijn?
81. Wat zijn voorbeeldacties op het thema dierenwelzijn, met betrekking tot leveranciers?
82. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkoppraktijk, op het thema dierenwelzijn?
83. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema dierenwelzijn?

Stap 5: Communiceer hoe gevolgen worden aangepakt

Communiceren over Due Diligence & IMVO

84. Hoe communiceer je het IMVO-beleid extern?
85. Hoe communiceer je met externe stakeholders over de integratie van IMVO en due diligence in de organisatie?
86. Hoe communiceer je met externe stakeholders over de risicoanalyse en risicoprioritering van je bedrijf?
87. Hoe communiceer je extern over de realisatie van IMVO-doelstellingen en acties?
88. Hoe communiceer je extern over het klachtensysteem en de ontvangen klachten?
89. Hoe communiceer je extern over welke en op welke manier stakeholders (zoals vakbonden, ngo’s) bij jullie due diligence-activiteiten betrekken?
90. Hoe informeer je stakeholders over deelname aan multi-stakeholderinitiatieven?

Transparant maken van de keten en hierover communiceren

91. Hoe maak je productielocaties transparant voor externe belanghebbenden?

Stap 6: Zorg voor herstelmaatregelen of werk hieraan mee (klachtenmechanisme)

Klachtenmechanisme

92. Wat is een klachtenmechanisme, hoe breng je ze in de praktijk en monitor je de werking?

Herstelacties ondernemen

93. Hoe neem je gepaste verantwoordelijkheid in het geval van schades of negatieve impact op mens, milieu en dier?