56. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema gedwongen arbeid?

Als je risico’s en impacts rond het thema gedwongen arbeid hebt geprioriteerd, is het belangrijk doelstellingen voor dit onderwerp te bepalen om ermee aan de slag te gaan.

Voorbeeld doelstellingen op dit thema zijn:

  • In 2022 hebben we, samen met lokale stakeholders en leveranciers in India, draagvlak en een proces gecreëerd voor het wegnemen/beperken van de gevolgen van Sumangali.
  • Al onze leveranciers in Thailand met een geconstateerd hoog risico op mensenhandel worden in 2021 getraind op de uitingen en het voorkomen hiervan.

Dit kun je doen:

  • Zorg voor een specifiek doel dat de (geprioriteerde) risico’s en impacts adresseert die gevonden zijn in je risicoanalyse.
  • Focus met je doel op het realiseren van impact in de keten. Het gaat niet over het opstellen van beleid of het doen van de risicoanalyse, maar om daadwerkelijke verbeteringen in de keten.
  • Zorg dat het doel gerelateerd is aan de keten van jouw bedrijf (leveranciers) en/of de inkooppraktijk van jouw bedrijf.
  • Maak het doel SMART-geformuleerd.