SER-Thema

Diversiteit en inclusie

Wil je als bedrijf jouw personeelsbestand meer divers en inclusief maken? Of wil je je opgeven als kandidaat voor een topfunctie? Op deze site vind je adviezen van de SER, concrete tips voor bedrijven en doorverwijzingen naar SER Topvrouwen en SER Diversiteit in Bedrijf.

 

SER Diversiteitsportaal

De SER ondersteunt bedrijven bij de uitvoering van de nieuwe wet voor meer genderdiversiteit in de (sub)top van het bedrijfsleven. Daarvoor ontwikkelt de SER in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden een digitaal diversiteitsportaal voor bedrijven. In de komende maanden informeren we je graag over ontwikkelingen rondom de invoering van het portaal.

SER Topvrouwen

SER Topvrouwen maakt de groep hooggekwalificeerde board ready-vrouwen in Nederland zichtbaar.

Topvrouwen.nl maakt hooggekwalificeerde vrouwen zichtbaar!

Bekijk de video over hoe diversiteit het verschil maakt

SER Diversiteit in bedrijf

SER Diversiteit in bedrijf stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Diversiteit in bedrijf