SER-Thema

Diversiteit en inclusie

Wil je als bedrijf jouw personeelsbestand meer divers en inclusief maken? Of wil je je opgeven als kandidaat voor een topfunctie? Op deze site vind je adviezen van de SER, concrete tips voor bedrijven en doorverwijzingen naar SER Topvrouwen en SER Diversiteit in Bedrijf.

 

SER Diversiteitsportaal

De SER ondersteunt bedrijven bij de uitvoering van de nieuwe wet voor meer genderdiversiteit in de (sub)top van het bedrijfsleven. Daarvoor ontwikkelt de SER met belanghebbenden een digitaal diversiteitsportaal voor bedrijven.

SER Topvrouwen

SER Topvrouwen maakt de groep hooggekwalificeerde board ready-vrouwen in Nederland zichtbaar.Topvrouwen en topmannen

Bekijk de video over hoe diversiteit het verschil maakt

SER Diversiteit in bedrijf

SER Diversiteit in bedrijf stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloerWinnaar award 2020 mkb

Neem contact met ons op

Heb je vragen over de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor bedrijven? Neem dan contact met ons op via het formulier.
Altijd het laatste SER nieuws over diversiteit? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.