Maatschappelijk verantwoord ondernemen: ‘bedrijven kunnen er niet meer omheen’

11-05-2021

Vandaag de dag ontkomen bedrijven niet meer aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Neem de Europese Green Deal, het Parijs-klimaatakkoord en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 90 procent van de consumenten verwacht dat bedrijven niet alleen sturen op aandeelhouderswaarde, maar ook recht doen aan de belangen van andere stakeholders. Daarmee zijn onderwerpen als klimaat, sociale gelijkheid, duurzaamheid en biodiversiteit onmisbaar geworden in het bedrijfslandschap.

Jaarverslag 2020 van CKA gepubliceerd

07-05-2021

Het jaarverslag over 2020 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gepubliceerd.

NEA 2020: 77% van de werkenden is tevreden met arbeidsomstandigheden

04-05-2021

Via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 gaf ruim driekwart van de deelnemers aan over het algemeen tevreden te zijn met de arbeidsomstandigheden.

Belangrijke rol ondernemingsraad bij energietransitie

03-05-2021

De vernieuwde SER handreiking ‘Rol ondernemingsraad bij energietransitie door het klimaatakkoord’ gaat in op de gevolgen van de energietransitie voor organisaties en de mensen die er werken en op de rol van de or.

Bedrijfscommissie bemiddelt in zaak over ambtelijk secretaris

03-05-2021

De OR van een vervoersbedrijf wilde graag een ambtelijk secretaris inhuren. De bestuurder zag daar de noodzaak niet zo van in. De OR en bestuurder kwamen er samen niet uit en wilden voorkomen dat hun meningsverschil uit de hand liep. De or van het vervoersbedrijf vroeg daarom de bedrijfscommissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) om te bemiddelen. In dit artikel lees je hoe zo’n zaak bij de bedrijfscommissie verloopt.

Nieuwe SER-publicatie helpt or’s bij vinden van jonge collega’s

28-04-2021

De SER publicatie ‘Or zoekt jonge collega’s’ helpt or’s op weg bij het betrekken van jongeren bij medezeggenschap.

‘Een vrouw benoemen? Ja, maar…’ 7 mythes over topvrouwen ontkracht

28-04-2021

Mythes, dooddoeners en onwetendheid bemoeilijken de doorstroom van vrouwen naar de top.
Hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers en hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker maken korte metten met die misverstanden. “Statistisch gezien is er geen enkele reden voor disbalans.”

SER bouwt aan diversiteitsportaal in co-creatie met bedrijven

23-04-2021

De SER en VNO-NCW werken in co-creatie met bedrijven aan de opbouw van een diversiteitsportaal. Dit portaal speelt straks een belangrijke rol bij het ondersteunen van bedrijven bij de realisatie van een evenwichtiger man/vrouwverhouding op de werkvloer.

Zo maken ze in Groningen nieuwe monteurs ‘werkfit’ voor de energietransitie

20-04-2021

De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave die ook de arbeidsmarkt verandert. In de provincie Groningen lopen experimenten om een leer- en ontwikkelcultuur van de grond te krijgen en werkgevers, werknemers en werkzoekenden mee te nemen in de technieken van de toekomst. De SER Noord-Nederland is een van de initiatiefnemers.

Met beleid van start

16-04-2021

Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders. Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders.