Webinarreeks biedt verdieping op verplichte EU-duurzaamheidsrapportage

24-01-2023

Na een succesvol startwebinar over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verzorgt de SER samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving vier verdiepingswebinars over deze aankomende verplichte Europese duurzaamheidsrapportage. De richtlijn verplicht heel veel ondernemingen vanaf 2024 te rapporteren over hun duurzaamheid aan de hand van verschillende criteria. Ook bedrijven die er zelf niet direct onder vallen, krijgen er via hun afnemers mee te maken.

Algoritmetoezichthouder houdt blik op digitale risico’s

24-01-2023

Recent is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangewezen als algoritmetoezichthouder in Nederland. De algoritmetoezichthouder moet risico’s van algoritmes in kaart brengen en signaleren wanneer algoritmegebruik vermoedelijk in strijd is met mensenrechten.

‘Zonder Europa was er geen Charter Diversiteit geweest’

24-01-2023

Alice Odé, projectleider bij SER Diversiteit in Bedrijf, zorgde er mede voor dat er een Charter Diversiteit in Nederland kwam. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voorbeelden van buurlanden die al wel zo'n Charter hadden trok aarzelende politici over de streep.

SER licht position paper IMVO-wetgeving en sectorovereenkomsten toe in Tweede Kamer

18-01-2023

Vandaag was in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. De SER heeft zijn position paper hiervoor toegelicht aan de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SER deelde een aantal van de geleerde lessen uit de IMVO-convenanten voor de uitvoering van en het toezicht op toekomstige wetgeving.

Overleg in de driehoek bij Eneco: Vijf voorbeelden van duurzame samenwerking

17-01-2023

Energieleverancier Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor het beste overleg tussen de medezeggenschap, bestuur en raad van toezicht. Wat maakt de samenwerking in de driehoek bij Eneco succesvol?

Onze grootste opgave: niemand achterlaten

10-01-2023

Nederland is niet zo goed in gelijke kansen en gelijke behandeling als we graag geloven. Een van de belangrijkste vraagstukken van onze samenleving is: hoe zorgen we ervoor dat we in een tijd van grote transities niemand achterlaten. Daar moet het volgens Kim Putters de komende jaren over gaan, ook bij de SER.

Op weg naar een Europese vorm van DigiD

10-01-2023

Inloggen via DigiD zou ook moeten werken binnen andere EU-landen. Dat is de belangrijkste reden om de eIDAS-verordening te herzien, ook wel de European Digital Identity (EUid) genoemd.

Convenant voor betere samenwerking hbo en beroepspraktijk

09-01-2023

VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Hogescholen gaan op landelijk niveau nauwer samenwerken voor een betere aansluiting van hbo-geschoolden op de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt. De partijen hebben in december 2022 een convenant ondertekend, waarin zij afspraken maken over het aanpakken van deze uitdagingen.

Werkbezoek Kim Putters en Theo Henrar in teken van skills

23-12-2022

SER-voorzitter Kim Putters en FME-voorzitter Theo Henrar brachten dinsdag 20 december een bezoek aan 3D Makerszone in Haarlem. Zij werden hierbij vergezeld door leden van de cao-onderhandelingsdelegaties van FME en de vakbonden.

Actie-agenda leven lang ontwikkelen: de hoogtepunten van 2022

22-12-2022

We ronden het jaar 2022 bijna af. Een jaar waarin veel gebeurd is op het gebied van leven lang ontwikkelen. Zo was er het Ontwikkeling Telt Festival, waarbij leren en ontwikkelen twee dagen lang centraal stond, voerden we gesprekken met het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk en publiceerden we over het inzetten van een skillsgerichte aanpak binnen organisaties. Lees hieronder hoe het jaar voor Leven Lang Ontwikkelen eruitzag.