Kamerleden blij met advies “Balans in maatschappelijk verlof”

18-04-2024

Het huidige stelsel van arbeid en zorg is ingewikkeld. Er is een wirwar van verlofregelingen ontstaan. Die regelingen moeten werknemers in staat stellen om werken en zorgen te combineren. Maar de financiering en zeggenschap over verlof zijn onevenwichtig verdeeld over overheid, werkgevers en werknemers.

Adviesaanvraag Politiek Primaat in de WOR

17-04-2024

Net als in het bedrijfsleven geldt de Wet op Ondernemingsraden (WOR) ook voor medezeggenschap bij de overheid. De wetgever wil dat de medezeggenschap bij de overheid zo volledig mogelijk aansluit bij die van het bedrijfsleven, behalve als de bijzondere positie van de overheid maakt dat dat niet kan. De SER wordt hierover om advies gevraagd.

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Ik creëer mijn eigen pad door zelf de regie te voeren.”

17-04-2024

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Gun jongeren een voet tussen de deur – en luister naar ze

16-04-2024

Jongeren willen meepraten over de crises van nu, want het gaat over hún toekomst. Geef ze dus een serieuze plek aan tafel en dóe ook iets met wat ze zeggen. Dat zei Kimberley Snijders, voorzitter van het SER Jongerenplatform en de Nationale Jeugdraad tijdens de tweede SERtalk afgelopen maart.

Lusten en lasten (her)verdelen: hoe doen we dat?

11-04-2024

Hoe zorgen we er wereldwijd voor dat de overgang naar een duurzame samenleving eerlijk verloopt? En: wie mag erover meepraten wat ‘eerlijk’ inhoudt in tijden van transitie? Geen gemakkelijke opgave, wel een waarmee we aan de slag moeten. En waaraan gelukkig ook al hard wordt gewerkt, in en buiten Nederland.

Kabinet volgt SER-advies over verlofstelsel

10-04-2024

Vandaag publiceert het ministerie van SZW zijn brief over de uitwerking van de vereenvoudiging van het verlofstelsel. Daarin stelt het kabinet voor om de vele verschillende regelingen terug te brengen tot drie soorten verlof: 1) de zorg voor kinderen; 2) de zorg voor naasten; en 3) persoonlijke situaties. Het voorstel is mede gebaseerd op een aantal belangrijke aanbevelingen uit het SER-advies Balans in maatschappelijk verlof, waaronder het vereenvoudigen en bundelen van verlof in een verlofstelsel met drie pijlers.

Hoe betrek je flexwerkers bij de medezeggenschap?

10-04-2024

In onze onderneming willen de flexwerkers graag meepraten over het beleid en de gang van zaken. Als or vinden we dit een prima idee, omdat hun betrokkenheid goed is voor de arbeidsverhoudingen, de informatie-uitwisseling, het welbevinden van de werkenden en de productiviteit en het rendement in het bedrijf. Maar hoe pakken we dit aan?

Rechtvaardige mode

09-04-2024

'Hoe meer je leert, hoe minder je weet.’ Hoewel ik modemanagement en textieltechnologie heb gestudeerd, heb ik de complexiteit en omvang van de mode-industrie nooit helemaal kunnen bevatten.

Eerste editie SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024

08-04-2024

Tijdens het Commissiedebat Emancipatie in de Tweede Kamer dat afgelopen woensdag plaatsvond, is de eerste editie van de ‘SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024’ besproken. De onlangs gepubliceerde monitor bevat een jaarlijks terugkerende analyse van de rapportages die bedrijven - die onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers vallen - hebben ingediend via het SER Diversiteitsportaal over het boekjaar 2022.

Kim Putters neemt Comeniusprijs 2024 in ontvangst

08-04-2024

SER-voorzitter Kim Putters heeft op zaterdag 6 april de Comeniusprijs 2024 ontvangen uit handen van Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren. De jury van de prijs die is vernoemd naar de Tsjechische denker Jan Amos Comenius, prijst Putters om zijn vermogen om ‘steeds opnieuw helder te duiden wat er gaande is in de samenleving’.