Wel quick wins, geen quick fixes

23-03-2023

“Er is een gerichte aanpak nodig om de arbeidsmarktkrapte in de publieke sector aan te pakken. De mensen in de publieke sector werken met hart en ziel en lopen vaak vast op de werkvloer. Het kabinet zou urgent aan de slag moeten met de aanbevelingen uit het SER-advies”.

CSRD-webinar: bedrijven moeten transparant worden over duurzaamheid

22-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over presentatie, controle en gebruik van duurzaamheidsrapportage in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

Sneller, eenvoudiger en goedkoper problemen oplossen via geschillencommissies

21-03-2023

Wie een klacht heeft over consumentenproducten of -diensten, kan dit in laatste instantie voor de rechter uitvechten. Consumenten en ondernemers kunnen steeds vaker ook kiezen voor een snellere weg: de geschillencommissies. Hiermee kunnen consumentengeschillen eenvoudig en laagdrempelig worden opgelost. Het kabinet wil deze aanpak versterken.

Wooncrisis houdt ontwikkeling jongeren tegen

21-03-2023

Wouter Kools, bestuurder bij De Nederlandse Woonbond, maakt zich zorgen over de financiële onzekerheid en psychische kwetsbaarheid van jongeren nu de problemen op de woningmarkt blijven aanhouden.

Organiseer het werk anders, voor brede welvaart

16-03-2023

Sociale innovatie is een andere manier van werken, organiseren en managen. Werkgevers proberen personeel te werven én te behouden, de arbeidsproductiviteit te verhogen en in te spelen op kansen en risico’s van technologische veranderingen. Werknemers willen zich ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn. Voor beide partijen kan sociale innovatie bijdragen aan brede welvaart.

CSRD-webinar legt verplicht rapporteren over eigen werknemers uit

15-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over rapporteren over eigen werknemers in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

‘Lokale experts kennen de risico’s’

14-03-2023

In landen waar Nederlandse bedrijven producten vandaan halen, valt vaak veel te verbeteren aan het welzijn van lokale werknemers en is er soms sprake van misstanden in de keten. Dit soort risico’s zijn vaak moeilijk te doorgronden. Daarom is een Local Expert Network opgebouwd. Lokale professionals worden opgeleid tot risicobeoordelingsexpert om Nederlandse bedrijven te helpen.

'Benut alle vrouwelijke talenten in Nederland en laat niemand achter'

13-03-2023

Deze boodschap stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’, die plaatsvond op Internationale Vrouwendag. Daarmee riep het event impactmakers op samen vaart te maken met het realiseren van gelijke kansen voor álle vrouwen.

‘Tijd om meters te maken en niet meer weg te kijken’

09-03-2023

“Nu is het momentum om samen vaart te maken met diversiteit op de werkvloer en de kansen te grijpen. Er zijn simpelweg geen excuses meer. We hebben iedereen nodig!” Die oproep deed SER-voorzitter Kim Putters tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Nieuw SLIM-aanvraagtijdvak geopend voor mkb

08-03-2023

Vanaf 1 maart 2023, 9:00 is weer een nieuw aanvraagtijdvak van de SLIM-subsidie geopend voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt tot en met 30 maart 17:00. SLIM staat voor ‘subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb.’