Week van de werkstress 11 t/m 15 november 2019

11-11-2019

In de Week van de Werkstress van 11 t/m 15 november, organiseren bedrijven in het hele land activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten.

Congres Medezeggenschap door en met jongeren

07-11-2019

Jongeren krijgen graag de kans om mee te denken met hun organisatie en hebben vaak goede ideeën. Ze zijn in voor vernieuwing, maar profiteert hun werkgever daar wel van? Het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’ geeft antwoord op de vraag hoe organisaties meer jongeren kunnen betrekken bij medezeggenschap. Locatie: De SER in Den Haag op 28 november a.s.

‘Zuidoost Werkt’ geeft bewoners begeleiding op maat naar baan

06-11-2019

In Amsterdam bundelen gemeente, bedrijfsleven, scholen en maatschappelijke organisaties hun krachten om bewoners van stadsdeel Zuidoost zo veel mogelijk te laten profiteren van de economische groei. Met het initiatief Zuidoost Werkt worden sinds dit jaar arbeidsplaatsen gekoppeld aan potentiële werknemers. Eén van de activiteiten is maatwerk vanuit de gemeente om mensen te begeleiden naar werk, bijvoorbeeld door opleidingsmogelijkheden. Kandidaten krijgen een werkcoach aangewezen die op basis van zijn of haar competenties helpt bij het vinden van een baan.

Ondernemer, hoe zou u bereikt willen worden met leven lang ontwikkelen?

06-11-2019

Leven lang ontwikkelen heeft in het midden- en kleinbedrijf vaak (nog) niet de prioriteit die het verdient. Uit onder andere rapporten van de OESO en Staat van het MKB blijkt dat kleinere bedrijven minder in LLO investeren dan grote bedrijven. Vanuit de overheid zijn daarvoor meerdere programma’s opgezet en subsidies beschikbaar. Op uitnodiging van MKB Eindhoven ging de SER Actie-agenda samen met andere organisaties op bezoek bij een aantal ondernemers om te spreken over leven lang ontwikkelen. Centrale vraag: waar hebben mkb-ondernemers behoefte aan? Ook uw reactie is welkom.

Verslag Tinbergen-conferentie: "draagvlak moet je creëren"

05-11-2019

Hoe hou je draagvlak voor beleid in een gefragmenteerde samenleving? Die vraag stond centraal tijdens de Tinbergenconferentie die de SER en ESB organiseerden.

Windenergie levert grillige productie in oktober

04-11-2019

De maand oktober was voor de opwekking van duurzame energie een grillige maand. De productie van windenergie zorgde voor grote uitslagen.

SER advies over IMVO en SDG’s besproken met Tweede Kamercommissie: maak het praktisch

01-11-2019

“Er is veel enthousiasme bij bedrijven om aan de duurzame ontwikkelingsdoelen te werken” zei voorzitter Mariëtte Hamer tijdens de bespreking van het SER-advies “Kansen pakken en risico’s beheersen” met Tweede Kamerleden op 30 oktober.

Eerste jaarrapportage IMVO Convenant Verzekeringssector

31-10-2019

Verzekeraars, ngo’s, de vakbond en de overheid hebben in het eerste jaar van het IMVO Convenant Verzekeringssector een belangrijke basis gelegd om de afspraken uit het convenant in praktijk te brengen. Dat is de boodschap van de eerste jaarrapportage over het IMVO Convenant Verzekeringssector.

“Investeer in TripAdvisor voor onderwijs”

28-10-2019

Wie een vakantie wil boeken, kan terecht op veel websites waar het aanbod gemakkelijk is terug te vinden. Een bekend voorbeeld is TripAdvisor. Naar dit voorbeeld zou ook een platform opgezet kunnen worden om het volwassenenonderwijs te stimuleren, betogen Marieke Blom en Marcel Klok (ING Economisch Bureau). Volgens de economen kan een site met ‘makelaarsfunctie’ het risico verkleinen dat er te weinig in onderwijs wordt geïnvesteerd.

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2020 vast

21-10-2019

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2020 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1055 euro per dagdeel per OR (was in 2019: 1025 euro).