Eerste Kamer bespreekt "Wetsvoorstel Gelijke Kansen bij Werving en Selectie"

28-02-2024

Op 27 februari, stond er een historische gebeurtenis op de agenda van de Eerste Kamer. Het langverwachte "Wetsvoorstel Gelijke Kansen bij Werving en Selectie" werd besproken. Dit wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Burgerparticipatie : Op zoek naar álle stemmen

20-02-2024

De SER maakt op allerlei manieren ruimte voor andere stemmen, naast die van werkgevers, werknemers en kroonleden. In de laatste raadsvergadering is de participatiewijzer toegepast. De SER ziet de participatiewijzer als middel om de kloof tussen burgers en politiek te dichten.

Marike Knoef, voorzitter SER-commissie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen: ‘Aanpak gezondheidskloof is collectieve verantwoordelijkheid’

13-02-2024

Het is een van de schrijnendste en hardnekkigste verschillen in Nederland: de gezondheidskloof tussen welvarende en minder welvarende mensen. Het advies van de SER-commissie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ bevat aanbevelingen voor het komende kabinet om de kloof te dichten. Vijf vragen aan commissievoorzitter Marike Knoef.

Zo wil het kabinet het potentieel van generatieve AI benutten

12-02-2024

Recent publiceerde het kabinet haar rijksbrede visie over generatieve AI. Aan de hand van vier uitgangspunten wil het kabinet de ontwikkelingen van generatieve AI in goede banen leiden. Hiermee is Nederland één van de eerste EU-lidstaten die hier een visie over uitbrengt. Ook de SER werkt de komende tijd toe naar een advies over de impact van AI op de arbeidsproductiviteit, kwantiteit en kwaliteit van werk.

Hoe kunnen we als ondernemingsraad beter en eerder anticiperen?

07-02-2024

Als or hebben wij vaak het gevoel dat we achter de feiten aanlopen. We willen eerder een rol spelen in de besluitvorming en ook de achterban daar beter bij betrekken. Hoe pakken we dit aan bij een instemmingsaanvraag?

SER kiest nieuwe doelstelling

06-02-2024

Goed voorouderschap vraagt dat we de opgaven van vandaag niet doorschuiven naar volgende generaties. Die gedachte ligt ten grondslag aan de nieuwe doelstelling van de SER. Brede welvaart en duurzaamheid staan hierin centraal.

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Ik wil de volgende fase van het KWF tot een succes maken”

06-02-2024

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

SER roept nieuw kabinet op: ‘Maak dringend meer werk van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid’

30-01-2024

Met het briefadvies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ roept de Sociaal-Economische Raad het komende kabinet op om snel werk te maken van gezondheidsbevordering en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De SER adviseert het beleid vooral te richten op het wegnemen van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s én op het verbeteren van de gezondheid van iedereen, met extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

Visie op de economie van de toekomst

30-01-2024

Welk kabinet er ook komt, voor álle inwoners van Nederland is het van belang om in een duurzaam huis in een veilige leefomgeving te wonen en zekerheid te hebben over goed, veilig en gezond werk. Voor álle bedrijven is het van belang om te kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die heldere keuzes maakt, richting geeft aan de toekomst en niet over vier jaar ineens een andere kant uitgaat.

SER Dataverkenner onthult genderbalans in Nederlandse bedrijven

29-01-2024

Op 29 januari heeft de Sociaal-Economische Raad de SER Dataverkenner gelanceerd, waarmee Nederlandse bedrijven voor het eerst op grote schaal inzicht bieden in de man-vrouwverhouding, streefcijfer en plannen om de ambities te realiseren. In totaal zijn de rapportages van ruim 2.000 bedrijven geanalyseerd.