[ ZICHT OP ]

een uitgave van de Sociaal-Economische Raad
Training Local Expert Network in Ghana

‘Lokale experts kennen de risico’s’

In landen waar Nederlandse bedrijven producten vandaan halen, valt vaak veel te verbeteren aan het welzijn van lokale werknemers en is er soms sprake van misstanden in de keten.

Nederland is niet zo goed in gelijke kansen en gelijke behandeling als we graag geloven.

Onze grootste opgave: niemand achterlaten

Column van Kim Putters

Telraam in de klas

Duurzaam werk maakt mensen weerbaar en de economie wendbaar

Het is hoog tijd om via duurzaam werk in te zetten op een toekomstbestendige en veerkrachtige economie.