ZICHT OP

een uitgave van de Sociaal-Economische Raad
Babette Pouwels, Ivy Koopmans en Rosa Soeterbroek

Transparantie als drijvende kracht voor gendergelijkheid

Dit jaar is het voor het eerst dat Nederlandse bedrijven zichtbaar moeten maken of ze vrouwen in de top hebben en hoe ze meer diversiteit gaan realiseren.

Nederland is niet zo goed in gelijke kansen en gelijke behandeling als we graag geloven.

Onze grootste opgave: niemand achterlaten

Column van Kim Putters

Telraam in de klas

Duurzaam werk maakt mensen weerbaar en de economie wendbaar

Het is hoog tijd om via duurzaam werk in te zetten op een toekomstbestendige en veerkrachtige economie.