Adviesaanvragen

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over sociaal-economische zaken. De meeste adviesaanvragen komen van het kabinet. Op deze pagina vindt u een overzicht van de adviesaanvragen van de afgelopen drie jaar. Ieder jaar geeft het kabinet rond Prinsjesdag een aantal onderwerpen aan waarover het in het komende parlementair jaar advies van de SER wil hebben. De overige aanvragen komen in de loop van het jaar binnen. Naast het kabinet kunnen ook de Eerste en Tweede Kamer adviesaanvragen indienen.

resultaten gevonden

Filter de resultaten

gekozen filters wis selectie
Type

Title

Description
Type

Title

Description
Type

Title

Description
Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. © Christiaan Krouwels

Looptijd adviesaanvragen

Het kabinet vraagt de SER doorgaans een advies binnen enkele maanden af te ronden. Soms wordt er wat meer tijd voor gegeven. De SER kan ook ongevraagd advies uitbrengen.