Actueel werkprogramma

Op deze pagina leest u over de lopende en binnenkort te verwachten adviezen van de SER. Ook vindt u er informatie over andere projecten van de SER.

Voor elk project wordt – voor zover mogelijk – de betrokken commissie, de voorzitter en de secretaris vermeld. Tevens kunt u – indien van toepassing – de betreffende adviesaanvraag raadplegen.

Arbeidsmarkt

Verkenning Integratie door werk (in voorbereiding)

Advies Diversiteit aan de top (in voorbereiding)  

Verkenning Ontplooiingskansen jongeren (in voorbereiding) 

Verkenning Sociale dialoog met en consultatie van sociale partners in de publieke sector (in voorbereiding)

Vervolg op het Advies Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW

Arbeidsomstandigheden

Advies De gevolgen van ontwikkelen in arbeidsrelaties voor gezond en veilig werken (in voorbereiding)  

Vaststelling van wettelijke grenswaarden 

Combinatie werk en privé

Vervolgtraject Advies ‘Werken en leven in de toekomst’ 

Commissie aanstellingskeuringen

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

Consumentenvoorwaarden

Toegang tot het recht 

Economie en groei

Advies Sociale ondernemingen en re-integratie (in voorbereiding) 

Energie en duurzaamheid

Borging van het Energieakkoord  

Fusiegedragsregels

Geschillen Fusiegedragsregels

Gezondheid en preventie

Verkenning Betaalbaarheid zorg (in voorbereiding) 

Globalisering en Europa

Advies Europa: diepere en eerlijkere interne markt (in voorbereiding)

Advies Ontwikkeling door duurzaam internationaal ondernemen: rol SDGs en IMVO (in voorbereiding) 

OR en medezeggenschap

Behandeling bemiddelingsverzoeken

Bevordering medezeggenschap 

Certificering opleiding ondernemingsraden 

Pensioen

Vervolgtraject over ‘toekomst van het pensioenstelsel’

Scholing en ontwikkeling

Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen