Actueel werkprogramma

Op deze pagina leest u over de lopende en binnenkort te verwachten adviezen van de SER. Ook vindt u er informatie over andere projecten van de SER.

Voor elk project wordt – voor zover mogelijk – de betrokken commissie, de voorzitter en de secretaris vermeld. Tevens kunt u – indien van toepassing – de betreffende adviesaanvraag raadplegen.

Arbeidsmarkt

Advies Sociale ondernemingen en re-integratie (in voorbereiding)

Verkenning Ontplooiingskansen jongeren (in voorbereiding) 

Verkenning Sociale dialoog met en consultatie van sociale partners in de publieke sector (in voorbereiding)

Vervolg op het Advies Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW

Verkenning Werkende armen (in voorbereiding)

Arbeidsomstandigheden

Verkenning gevolgen van ontwikkelingen in arbeidsrelaties voor gezond en veilig werken (in voorbereiding)  

Advies en verkenning 'De bijdrage van biomonitoring en biosensoring aan het arbeidsomstandighedenbeleid' (in voorbereiding)

Vaststelling van wettelijke grenswaarden 

Combinatie werk en privé

Vervolgtraject Advies ‘Werken en leven in de toekomst’ 

Commissie aanstellingskeuringen

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

Consumentenvoorwaarden

Toegang tot het recht 

Diversiteit

Advies Diversiteit aan de top (in voorbereiding) 


Energie en duurzaamheid

Borging van het Energieakkoord  

Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa

Fusiegedragsregels

Geschillen Fusiegedragsregels

Gezondheid en preventie

Verkenning Betaalbaarheid zorg (in voorbereiding) 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Advies Ontwikkeling door duurzaam internationaal ondernemen: rol SDGs en IMVO (in voorbereiding)

OR en medezeggenschap

Behandeling bemiddelingsverzoeken

Bevordering medezeggenschap 

Certificering opleiding ondernemingsraden 

Scholing en ontwikkeling

Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen