SER in de regio

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement op landelijk niveau. Een aantal provincies heeft een eigen SER die op provinciaal niveau advies uitbrengt over sociaal-economische zaken.

SER in de provincie

Er zijn vier provinciale SER-organisaties. Ook in deze organisaties zijn ondernemers en werknemers vertegenwoordigd. De SER is medefinancier van deze organen. Om de twee jaar brengt de SER het functioneren van de provinciale advies- en overlegorganen in kaart.

Provinciale SER’en: