SER internationaal

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement In Nederland. Ook andere landen kennen SER’en en vergelijkbare instituten.

SER internationaal

In veel Europese landen bestaan sociaal-economische raden en vergelijkbare instituten. Op Europees niveau is er het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). De EESC en de nationale sociaal-economische raden in Europa wisselen informatie uit via de portal CESlink.

Ook buiten Europa zijn er sociaal-economische raden. Deze werken samen binnen de Internationale Vereniging van Sociaal-Economische Raden en Vergelijkbare Instituten (AICESIS). De vereniging heeft leden in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

vlaggen