Jaarverslag, jaarrekening, begroting

Een overzicht van de financiƫn en activiteiten van de SER staan in de begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Jaarverslag

In ons jaarverslag leest u welke activiteiten de SER het afgelopen jaar heeft ondernomen. Het jaarverslag geeft informatie over de adviezen, dialoogbijeenkomsten, bestuurlijke taken, zelfregulering en de financiën van de SER. Ook komen het Energieakkoord en de convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de orde. Bekijk ook het video-voorwoord door SER voorzitter Mariëtte Hamer.

Lees het volledige Jaarverslag 2018

Voorwoord jaarverslag 2018 - Mariëtte Hamer
Voorwoord Mariƫtte Hamer in jaarverslag SER 2018

Begroting

Het dagelijks bestuur (DB) van de SER stelt jaarlijks voor 1 oktober een ontwerpbegroting van baten en lasten op voor het volgende kalenderjaar. Ten minste veertien dagen voordat de raad deze begroting zal bespreken, ligt het ontwerp voor iedereen ter inzage. De begroting moet na aanvaarding door de raad voor 15 november aan de minister van SZW ter goedkeuring worden aangeboden.

Download Begroting 2020 (PDF, 328 kB)

Jaarrekening

Het DB is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en de baten en lasten van de raad en legt jaarlijks vóór 1 april aan de raad rekening en verantwoording af. Deze jaarrekening wordt door de raad vastgesteld. Ook de minister van SZW moet de jaarrekening goedkeuren.

Financieel Jaarverslag 2018 (PDF, 653 kB)