Raad

De raad bestaat uit drie groepen leden: werknemers, ondernemers en kroonleden (onafhankelijke deskundigen benoemd door de kroon). De raad brengt adviezen uit die zo veel mogelijk unaniem zijn.

Vergaderingen van de Sociaal-Economische Raad

De raad komt in principe elke derde vrijdag van de maand bijeen om zijn adviezen vast te stellen, in de raadzaal van het SER-gebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wie ze wil bijwonen, hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Heeft u belangstelling voor deze vergaderingen? Kijk in de kalender wanneer de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvindt.