Raad

De raad bestaat uit drie groepen leden: werknemers, ondernemers en kroonleden (onafhankelijke deskundigen benoemd door de kroon). De raad brengt adviezen uit die zo veel mogelijk unaniem zijn.

De benoeming in de SER is telkens voor twee jaar, van 1 april tot en met 31 maart twee jaar later. Voor elk raadslid wordt ook een plaatsvervanger benoemd.

Vergaderingen van de Sociaal-Economische Raad

De raad komt in principe elke derde donderdag van de maand bijeen om zijn adviezen vast te stellen, in de raadzaal van het SER-gebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wie ze wil bijwonen, hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Heeft u belangstelling voor deze vergaderingen? Kijk in de kalender wanneer de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvindt.

Diversiteit bij de SER 

Hoe is het gesteld met diversiteit bij de Sociaal-Economische Raad? In de Raad zitten 22 kroonleden, bestaande uit 10 vrouwen en 12 mannen. Daarnaast zijn er 21 ondernemersleden, waarvan er 4 vrouw zijn. Van de 22 werknemersleden zijn er 7 vrouw.