Over de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.

Wat is de SER?

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

Wat doet de SER?

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.

Animatie: wat doet de SER?

Wie zitten er in de SER?

De raad telt in totaal 36 leden: 12 ondernemersleden, 12 werknemersleden en 12 onafhankelijke deskundigen, ofwel kroonleden. De zetelverdeling per groep is afhankelijk van de grootte van de organisaties.