SER-Thema

Duurzaamheid

Voor een duurzame samenleving -hier en nu, later en elders- is het nodig dat bedrijven én hun waardeketens verduurzamen in samenwerking met overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. De SER informeert bedrijven en andere stakeholders over duurzaamheidswetgeving, adviseert overheid en bedrijfsleven over duurzaamheid en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en hoe hiermee praktisch aan de slag te gaan. Ook brengt de SER partijen bij elkaar om samenwerking in sectoren te faciliteren.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - IMVO

Bij internationaal zakendoen kunnen bedrijven in aanraking komen met ingewikkelde problemen, zoals kinderarbeid, dierenleed en milieuvervuiling.

CSRD: EU-duurzaamheidsrapportage

Webinar verplichte EU-duurzaamheidsrapportage voor Nederlandse ondernemingen

Vanaf 2024 moeten bedrijven in de EU rapporteren over hun duurzaamheid.

Betekenisvolle stakeholderdialoog in (internationale) ketens

Vuisten komen samen

Praktische hulp voor bedrijven die op een betekenisvolle manier in gesprek willen gaan met hun stakeholders.

Verduurzaming maakindustrie

Man in witte jas in chemische fabriek

Verduurzaming van de maakindustrie is volgens de SER een voorwaarde voor het behoud van industriële activiteiten in Nederland, en nodig voor onze strategische autonomie.

Grondstoffentransitie

Meer vaart maken met de grondstoffentransitie (Bima productie)

Met de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 (NPCE) komen we er niet.

Het Klimaatakkoord

Eind juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin ligt de nadruk op CO2-reductie. Deze afspraken zijn met meer dan honderd partijen gemaakt, waaronder veel partijen uit het Energieakkoord. De SER faciliteerde het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord dat door het ministerie van EZK is ingesteld. Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft op 3 november 2022 haar werk beëindigd. Kijk informatie, achtergronden en relevante documenten op de website van het Klimaatakkoord.

LIVE: de productie van duurzame energie in Nederland

Energieopwek.nl

Hoeveel hernieuwbare energie wordt er op dit moment opgewekt in Nederland?

Energieopwek.nl laat live zien wat er aan duurzame energie wordt opgewekt in Nederland.