SER-Thema

Duurzaamheid

Om de verandering naar een duurzame samenleving te laten slagen, zijn onder meer ambitieuze klimaatmaatregelen nodig voor burgers en bedrijven. De SER houdt zich ook bezig met eerlijke internationale handel, adviseert overheid en bedrijfsleven over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en brengt partijen bij elkaar om de samenwerking in sectoren te faciliteren.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - IMVO

Bij internationaal zakendoen kunnen bedrijven in aanraking komen met ingewikkelde problemen, zoals kinderarbeid, dierenleed en milieuvervuiling.

Grondstoffentransitie

Meer vaart maken met de grondstoffentransitie (Bima productie)

Met de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 (NPCE) komen we er niet.

Reparatiebevordering

Reparatiebevordering, vrijwilligers van Repair Café

Als reparatie van spullen die niet (meer) werken goedkoper wordt, zullen consumenten en producenten vaker daarvoor kiezen dan voor vervanging.

Het Klimaatakkoord

Eind juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin ligt de nadruk op CO2-reductie. Deze afspraken zijn met meer dan honderd partijen gemaakt, waaronder veel partijen uit het Energieakkoord. De SER faciliteerde het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord dat door het ministerie van EZK is ingesteld. Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft op 3 november 2022 haar werk beëindigd. Kijk informatie, achtergronden en relevante documenten op de website van het Klimaatakkoord.