Praktische handleiding voor bedrijven over IMVO en OESO Due diligence

Informatie over de online Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) due diligence guide (IMVO-risicomanagement).

Wat is de online IMVO en OESO due diligence guide?

Een guide met handige tools, bronnen en concrete praktijkvoorbeelden voor MKB- en grote bedrijven die:

Achtergrond, IMVO due diligence guide

In deze IMVO due diligence guide zijn de OESO-richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) uitgewerkt tot praktische handvatten voor het bedrijfsleven. De SER heeft veel ervaring met het implementeren van de OESO-richtlijnen door het werken met Convenanten voor IMVO. Het eerste convenant is in 2015 afgesloten in de Nederlandse kleding- en textielsector. De informatie in deze online due diligence guide is afgeleid van het beoordelingskader van dit convenant, het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT). In een OESO-alignement assessment heeft de OESO geconstateerd dat in het CKT de OESO-richtlijnen voor specifiek de Kleding en Textielsector grotendeels op juiste wijze zijn geïnterpreteerd en geïmplementeerd.

Hoe navigeer ik door de webpagina’s?

Aan het einde van deze pagina bevindt zich een overzicht van de zes stappen van due diligence. Elke stap is onderverdeeld in sub-thema’s. Klik op een van de zes stappen voor meer algemene informatie en voor verdieping op de verschillende thema’s.
Iedere stap en bijbehorende sub-thema’s geeft toelichting op de stappen die bedrijven moeten nemen in het doen van due diligence en wat hier praktisch bij komt kijken. Dit alles omvat veel links naar handige tools, bronnen en concrete praktijkvoorbeelden van bedrijven ter inspiratie.
Ook zijn op diverse plekken handvatten toegevoegd voor het doen van due diligence rekening houdend met de impact van Covid-19.

Wat is due diligence?

Due diligence houdt in dat je als bedrijf weet wat, waar en hoe je inkoopt en dat je daarover communiceert. Dit zodat je niet direct of indirect bijdraagt aan misstanden op mens, milieu en dier in je eigen bedrijf of keten. Als bedrijf moet je zicht hebben op risico’s op en werkelijke missstanden. Probeer je ze te stoppen, voorkomen of te beperken. Als dat niet lukt zorg je voor herstelmaatregelen of werk je hieraan mee.

Het is belangrijk dat je verschillende stakeholders betrekt bij het in kaart brengen, en het aanpakken van potentiële of werkelijke risico's.

Als bedrijf word je gevraagd om een due diligence systeem op te zetten. Met een werkend due diligence management kun je altijd antwoord geven op onderstaande vragen en pak je negatieve impacts en risico’s op schade voor mens, milieu en dier aan om dit stoppen, herstellen of verminderen.

Due diligence vuistregel:

 • Waar produceer je?
  • (risico)landen
  • Productielocaties & waardeketen
  • Omstandigheden in de waardeketen
 • Wat produceer je?
  • Grondstoffen/Materialen
  • Processen
 • Hoe produceer je? 
  • Sourcing, inkoop, supply chain management
  • Interne processen

Due diligence betekent in het Nederlands letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Het is een continue proces waarin zes stappen worden onderscheiden.

Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) volgens de OESO-richtlijnen.
Stappen in het due diligence-proces
Bron: OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 2019, Ministerie van Buitenlandse Zaken

De SER heeft veel ervaring opgedaan met het praktisch maken van de OESO-richtlijnen. Mocht je hierover meer willen weten of in contact gebracht willen worden met een van onze IMVO medewerkers, neem dan contact op met IMVOsecretariaat@ser.nl.