Stap 3 + 4 Stop, voorkom, of beperk negatieve gevolgen & monitor praktische toepassing en resultaten

Bij stap 3 hoort het staken van activiteiten die negatieve gevolgen veroorzaken of eraan bijdragen.

Een bedrijf komt hierachter door stap 2 goed te doorlopen. Het bedrijf ontwikkelt een concreet plan, en voert deze uit, om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen te voorkomen en te beperken. Ga aan de slag met de geprioriteerde risico’s en impacts (thema’s) die uit de risicoanalyse van jouw bedrijf naar voren zijn gekomen. Stap 4 is het monitoren van jouw aanpak en de resultaten.

Je hoeft niet voor alle IMVO-thema’s tegelijk doelstellingen en acties te formuleren als je maar kunt uitleggen waarom je welke thema’s prioriteit geeft. Door prioriteiten te stellen, geef je de ambities en de richting van het bedrijf aan. Het geeft je ook de gelegenheid jezelf en anderen aan te spreken of acties bij te stellen indien je je doelstellingen niet haalt. Bovendien biedt dit kansen voor doorlopende verbeteringen, doordat doelstellingen en acties steeds kunnen worden aangescherpt. Via doelstellingen en aansluitende acties realiseer je voortdurende vooruitgang.

Herstellen, verminderen en voorkomen van risico’s

Inzicht hebben in mogelijke risico’s en impacts is niet een doel op zichzelf. Het herstellen, verminderen en voorkomen van de risico’s is het doel. Het is daarom van belang dat er ook een proces is ingericht waarbij opvolging gegeven wordt aan datgene wat uit de monitoring naar voren komt. Dat bijvoorbeeld CAPs worden opgevolgd, dat een mogelijke relatie met eigen inkooppraktijk onderzocht wordt en hoofdoorzaken besproken worden met de leverancier. Een eerste stap om invulling te geven aan monitoring is door je aan te sluiten bij een initiatief met tools voor monitoring zoals amfori BSCI, Fair Wear Foundation, SAC.

Monitoren van de productie- en toeleveringsketen op risico’s en impacts

Monitoring is het voortdurend volgen van de situatie in je keten. Monitoring kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de vorm van self-assessments door producenten, risk-assessments, audits, een klachtenmechanisme. Maar specifiek ook door consultatie van belanghebbenden, zoals werknemers, lokale vakbonden, maatschappelijke organisaties en ngo’s. Een combinatie van meerdere monitoringsmanieren geeft vaak het beste weer wat de mogelijke risico’s en impacts zijn in je keten.

Succesfactor

Een succesfactor is een handeling die als eerste kan worden uitgevoerd en veel resultaat oplevert. Het is een voorwaarde om voortvarend aan de slag te gaan met een goed IMVO-beleid.

Bekijk onderstaande vragen voor meer informatie over deze due diligence-stappen

Van risicoprioritering naar IMVO-aanpak

47. Hoe bepaal ik een plan met doelen op basis van mijn risicoanalyse?

Discriminatie & Gender

48. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema discriminatie en gender?

49. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema discriminatie en gender?

50. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema discriminatie en gender?

51. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema discriminatie en gender?

Kinderarbeid

52. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema kinderarbeid?

53. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema kinderarbeid?

54. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema kinderarbeid?

55. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema kinderarbeid?

Gedwongen arbeid

56. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema gedwongen arbeid?

57. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema gedwongen arbeid?

58. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema gedwongen arbeid?

59. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema gedwongen arbeid? Meten en rapporten op het thema gedwongen arbeid

Vrijheid van Vakvereniging

60. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema vrijheid van vakvereniging?

61. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema vrijheid van vakvereniging?

62. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op voor het thema vrijheid van vakvereniging?

63. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema vrijheid van vakvereniging?

Leefbaar loon

64. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema leefbaar loon?

65. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema leefbaar loon?

66. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema leefbaar loon?

67. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema leefbaar loon?

Veiligheid & Gezondheid op de werkplek

68. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema veiligheid & gezondheid op de werkplek?

69. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?

70. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?

71. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?

Grondstoffen

72. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema grondstoffen?

73. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema grondstoffen?

74. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op voor het thema grondstoffen?

75. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema grondstoffen?

Watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie

76. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?

77. Wat zijn voorbeeldacties op het thema watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie, met betrekking tot leveranciers?

78. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?

79. Hoe meet en rapporteer je over resultaten van ondernomen acties op watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?

Dierenwelzijn

80. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema dierenwelzijn?

81. Wat zijn voorbeeldacties op het thema dierenwelzijn, met betrekking tot leveranciers?

82. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkoppraktijk, op het thema dierenwelzijn?

83. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema dierenwelzijn?