73. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema grondstoffen?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van grondstoffen geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te formuleren. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties naar je leveranciers op dit thema zijn:

  • In april 2022 organiseren we een bijeenkomst in China voor onze top drie van spinners. Tijdens deze bijeenkomst wordt men geïnformeerd over onze doelstellingen voor duurzame grondstoffen, delen we informatie over GOTS en GRS en proberen aansluitend afspraken te maken over certificering conform deze standaarden.
  • In samenwerking met het Better Cotton Initiative (BCI) en de implementatiepartner in Turkije proberen we vijf grote katoencoöperaties in de regio Izmir, Turkije aan te sluiten op het BetterCotton-programma voor eind 2022.
  • In 2022 nemen we deel aan een programma van Organic Cotton Accelerator (OCA). De doelstellingen van het project zijn om transparantie en toegang tot biologisch katoen en katoenconversie op boerderijniveau te vergemakkelijken. Om tastbare voordelen te bieden aan biologische katoenboeren en om de businesscase te versterken voor degenen die overstappen op biologische landbouw. Daarnaast om de rechten van werknemers aan te pakken en de juiste voorwaarden te creëren voor de groei van biologische katoenvoorziening en tevens om een positieve impact op het milieu te creëren door de hectares en het aanbod van biologische katoen te vergroten.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.