Webinars

Bekijk de webinars over herstel & verhaal.


Access to remedy - Joint industry efforts towards remedy (December 2023)

Engelstalig webinar over ‘herstel & verhaal’: stap 6 van het due diligence-proces. Georganiseerd door de SER samen met het Initiative for Global Solidarity (IGS) van het Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Dit webinar is gericht op het vergroten van de kennis en bewustzijn over branchebrede inspanningen op het gebied van gezamenlijke klachtenmechanismen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer internationale en regionale verwachtingen op het gebied van herstel, klachtenmechanismen, de rol van gezamenlijke inspanningen en hoe deze herstelprocessen kunnen ondersteunen door de invloed van de industrie te bundelen en een gezamenlijke aanpak te implementeren.

Bedrijven HPE en Zeeman delen hun aanpak en ervaringen door de voordelen en uitdagingen van samenwerkingsinitiatieven op het gebied van herstel en verhaal toe te lichten. Ook geven ze aan hoe deze initiatieven de klachtenmechanismen van bedrijven kunnen aanvullen of de inspanningen kunnen versterken van interne of lokale klachtenmechanismen.

Gespreksleider:

 • Maria Mora, Initiative for Global Solidarity (IGS)

Sprekers:

 • Nicolas Hachez (OECD Center for RBC)
 • Dany Lopez (HPE)
 • Arnoud van Vliet (Zeeman)

Access to remedy - Integrating worker voices into grievance mechanisms (September 2023)

Engelstalig webinar over ‘herstel & verhaal’: stap 6 van het due diligence-proces. Georganiseerd door de SER samen met het Initiative for Global Solidarity (IGS) van het Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Het doel van dit webinar is bedrijven te helpen hun processen te verbeteren waarmee belanghebbenden toegang tot genoegdoening kunnen krijgen. Onderwerpen die in dit webinar aan bod komen, zijn onder andere het belang van het vanaf het beginstadium opzetten van klachtenmechanismen, het betrekken van lokale belanghebbenden (die de stem van werknemers en andere rechthebbenden vertegenwoordigen) en de rol die lokale belanghebbenden kunnen spelen bij succesvol herstel en toepassing van due diligence. Ook wordt een overzicht gegeven van mogelijke lokale belanghebbenden en rechthebbenden die betrokken moeten worden en belangrijke aspecten van betekenisvolle betrokkenheid bij het genoegdoeningsproces om de werknemersstem te versterken. Electronics Watch en IndustiAll delen succesvolle voorbeelden van samenwerking en het vergroten van de mogelijkheden voor herstel of verhaal in de toeleveringsketen, door samenwerking met lokale belanghebbenden.

Gespreksleider:

 • Maria Mora, Initiative for Global Solidarity (IGS)

Sprekers:

 • Björn Claeson (Electronics Watch)
 • Georg Leutert (IndustriAll Global Union)

Access to Remedy - Sharing responsibility with suppliers' (June 2023)

Engelstalig webinar over ‘herstel & verhaal’: stap 6 van het due diligence-proces. Georganiseerd door de SER samen met het Initiative for Global Solidarity (IGS) van het Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Dit webinar draait om het versterken van de samenwerking met leveranciers voor het verbeteren van mogelijkheden voor herstel en/of verhaal van schade en het versterken van de kanalen voor het indienen van klachten op leveranciersniveau. Je krijgt inzicht in de internationale verwachtingen en normen voor leveranciers op het gebied van herstel en/of verhaal en klachtenafhandeling. In het webinar delen verschillende bedrijven hun ervaringen over hoe hun klachtenmechanisme werkt en hoe zij hun leveranciers ondersteunen om de mogelijkheden voor herstel en/of verhaal van schade te verbeteren.

Gespreksleider:

 • Maria Mora, Initiative for Global Solidarity (IGS)

Sprekers:

 • Fatima Chowdhury (Tchibo)
 • Matthijs Crietee (International Apparel Federation)
 • Valerie van Goethem (International Labour Organisation - ILO)
 • Helmut Philipp (Ford Motor Company)

Access to remedy - Enabling Remedy through backup grievance mechanisms (March 2023)

Engelstalig webinar over ‘herstel & verhaal’: stap 6 van het due diligence-proces. Georganiseerd door de SER samen met het Initiative for Global Solidarity (IGS) van het Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

In dit webinar wordt ingegaan op de kennis die bedrijven nodig hebben over genoegdoening en klachtenmechanismen, waarbij de focus ligt op klachtenmechanismen in de toeleveringsketen. Onderwerpen die in dit webinar aan bod komen zijn onder andere de internationale verwachtingen met betrekking tot toegang tot herstel en/of verhaal, verschillende wettelijke kaders, en de stappen die genomen moeten worden om een klachtenmechanisme in de toeleveringsketen tot stand te brengen. Bedrijven zoals Amazon en s.Oliver delen tijdens het webinar hun aanpak met betrekking tot herstel en/of verhaal.

Gespreksleider:

 • Maria Mora, Initiative for Global Solidarity (IGS)

Sprekers:

 • Gabrielle Holly (The Danish Institute for Human Rights)
 • Simon Krause (s.Oliver Group)
 • Seljan Verdiyeva-Smeets (SER)
 • Charlotte Williams (Amazon)

Interview David Kovick (Shift) - Access to Remedy & Remedy Ecosystem (November 2020)

In deze Engelstalige video legt David Kovick (Shift) het concept van 'access to remedy' uit en gaat hij uitgebreid in op wat er vanuit het oogpunt van de UNGP's van bedrijven wordt verwacht. Aan de hand van concrete voorbeelden bespreekt hij ook wat de 'Remedy Ecosystem'-benadering inhoudt en hoe 'access to remedy' in de praktijk kan worden toegepast. Hierdoor ontstaat een breed begrip van het concept en wordt duidelijk hoe bedrijven en andere belanghebbenden (individueel of collectief) betekenisvolle trajecten naar herstel en/of verhaal kunnen bieden en/of ondersteunen voor slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen en bij aantasting van ecosystemen in toeleveringsketens.


Interview Maartje van Putten (NCP) over de rol van het NCP bij het bieden van toegang tot herstel en/of verhaal (November 2020)

In dit Engelstalige interview bespreekt Maartje van Putten de rol van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) bij mogelijkheden voor herstel en/of verhaal wanneer een bedrijf de mensenrechten heeft geschonden. Ze gaat in op het NCP-proces en wat er gebeurt als een bedrijf betrokken is bij een NCP-procedure. Ze vertelt ook over de veranderingen die optreden in het handelen van een bedrijf nadat het een procedure heeft doorlopen. Na het bekijken van dit interview wordt duidelijk hoe de individuele klachtenprocedure van het NCP functioneert als een van de mogelijkheden om herstel van schade te krijgen, en hoe de NCP-procedure zich verhoudt tot andere klachtenmechanismen en tot de IMVO-Convenanten.


Workshop ‘Access to remedy in the garments and textile sector’ (November 2020)

Deze Engelstalige video is opgenomen tijdens een online seminar over 'access to remedy', georganiseerd door de SER en het Nederlandse Nationaal Contactpunt, met ondersteuning van Shift. De video geeft inzicht in de praktische problemen waar bedrijven tegenaan lopen als ze de rechthebbenden in hun toeleveringsketens toegang tot herstel en/of verhaal willen bieden, en hoe verschillende bedrijven met dergelijke problemen omgaan. Er wordt uitgelegd hoe het Convenant Duurzame Kleding en Textiel de toegang tot herstel en/of verhaal bevordert, en hoe dit leidt tot een beter begrip van de wezenlijke aspecten van het concept.

Gespreksleider:

 • Jef Wintermans (SER)

Sprekers:

 • Faye Donker (WE Fashion)
 • Dieuwertje Heyl (Arisa)
 • Margreet Vrieling (Fair Wear Foundation)

Workshop: ‘Access to remedy in the extractives sector’ (November 2020)

Deze Engelstalige video is opgenomen tijdens een online seminar over 'access to remedy', georganiseerd door de SER en het Nederlandse Nationaal Contactpunt, met ondersteuning van Shift. Het doel van deze video is een beter inzicht te geven in de praktische maatregelen die zowel upstream- als downstreambedrijven kunnen nemen om te zorgen voor, of bij te dragen aan, herstel van schade in overeenstemming met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de manier waarop vakbonden, ngo’s en de overheid de toegang tot herstel en/of verhaal op downstream-niveau (verder in het productieproces) kunnen bevorderen. Ook wordt besproken hoe de verschillende IMVO-convenanten samen kunnen bijdragen aan het bevorderen en toepassen van toegang tot herstel van schade.

Gespreksleider:

 • Manuella Appiah (SER)

Sprekers:

 • Vittoria Franchini (Kumi Consulting)
 • Tirza Voss (Fairphone)
 • Joseph Wilde (SOMO)

Workshop ‘Access to remedy in the financial sector’(November 2020)

Deze Engelstalige video is opgenomen tijdens een online seminar over 'access to remedy', georganiseerd door de SER en het Nederlandse Nationaal Contactpunt, met ondersteuning van Shift. Deze video geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van de financiële sector met betrekking tot toegang tot herstel en/of verhaal en best practices op dit gebied. Er wordt verder ingegaan op de verantwoordelijkheden van financiële instellingen, met name institutionele beleggers.

Gespreksleider:

 • David Kovick(Shift)

Sprekers:

 • Thijs van Brussel (Pax)
 • Stina Nilsson (Sustainalytics)

Workshop ‘Access to remedy in the agro food sector’(November 2020)

Deze Engelstalige video is opgenomen tijdens een online seminar over 'access to remedy', georganiseerd door de SER en het Nederlandse Nationaal Contactpunt, met ondersteuning van Shift.In deze video wordt uitgelegd hoe partners in de waardeketen succesvol kunnen samenwerken om tot een inclusief systeem te komen dat personen die schade ondervinden effectief toegang geeft tot herstel en/of verhaal. De rol die verschillende partijen in de waardeketen moeten en kunnen spelen wordt besproken, rekening houdend met hun specifieke context. Tot slot wordt er gekeken naar bestaande mechanismen (trajecten naar herstel van schade) en hun rol in het bieden van verhaalsmogelijkheden en herstel. Specifieke aandacht wordt besteed aan de rol van Nederlandse bedrijven in hun inspanningen met betrekking tot toegang tot herstel en/of verhaal, en aan de IMVO-convenanten.

Gespreksleider:

 • Ruud van Soelen (SER)

Sprekers:

 • Marco Dubbelt (Global March Against Child Labour)
 • Lea Esterhuizen (&Wider)
 • Kunera Moore–Korthals Altes (Rainforest Alliance)
 • Rashida Nakabuga (Rainforest Alliance)
 • Tytti Nahi (Fairtrade)
 • Paul Schoenmaker (Tony's Chocolonely)
 • Marieke de Vries-den Hollander (CNV Internationaal)