Tools

De SER heeft tools ontwikkeld op een groot aantal thema's die terugkomen in alle stappen van het due diligence proces.

Sectoren

Kleding en Textiel
Titel Informatie
Praktische handleiding voor bedrijven over IMVO en OESO Due Diligence (Beoordelingskader) (pdf) Bedrijven kunnen op alle specifieke stappen in het due diligence process uitleg krijgen over waarom het belangrijk is, hoe ze het moeten aanpakken en ze worden verwezen naar voorbeelden en tools van anderen.
Due diligence vragenlijst (excel) Excel document dat bedrijven kunnen gebruiken als self assessment om inzicht te krijgen in hun eigen due diligence proces en een overzicht geeft van elementen die voorgesteld worden om per jaar op te focussen.
Calculate the material quantities of raw materials used - AGT Method Advanced (excel) Als bedrijven data over grondstoffengebruik niet automatisch uit hun systeem kunnen halen, dan kunnen ze dit format gebruiken waar ze op basis van meer gedetailleerde informatie van hun producten automatisch een bereikening krijgen van het materiaal gebruik. In het format zit ook een risico overzicht van de meest gebruikte materialen, inclusief duurzamere alternatieven.
Calculate the material quantities of raw materials used - AGT Method Basic
Als bedrijven data over grondstoffen gebruik niet goed zelf uit hun systeem kunnen halen, dan kunnen ze dit format gebruiken waar ze heel grofweg een schatting kunnen maken van het materiaal gebruik. In het format zit ook een risico overzicht van de meest gebruikte materialen, inclusief duurzamere alternatieven.
Background document on raw materials, risks and more sustainable alternatives
In het format zit een risicooverzicht van de meest gebruikte materialen, inclusief duurzamere alternatieven. Dit kunnen bedrijven gebruiken om hun beleid op te stellen, of om actief te kijken hoe ze plannen kunnen maken om hun assortiment te verduurzamen.
Guidebook wet processing Interactieve PDF over natte processen. Er is te vinden waarom het belangrijk is, wat het is, specifieke risico's, voorbeelden om deze aan te pakken en een overzicht van initiatieven, tools, certificeren en richtlijnen die bedrijven kunnen helpen om ermee aan de slag te gaan.
Factsheet and guidance animal welfare Korte en praktische handreiking over het uitvoeren van due diligence in relatie tot dierenwelzijn in de kleding en textielsector. De focus ligt op de meest gebruikte dierlijke materialen zoals dons en veren, bont, leer, zijde en wol.
Rapport: dierenwelzijn Praktische en uitgebreide handreiking over het uitvoeren van due diligence in relatie tot dierenwelzijn in de kleding en textielsector. In dit rapport vind je ook veel informatie over dierenwelzijn in het algemeen, per diersoort, duurzame alternatieven en beschikbare certificeringen. Alle stappen van het due dilligence process komen aanbod.
AGT Production Location Template Een praktisch overzicht waarin verschillende factoren opgenomen zijn die relevant zijn voor bepaalde risico's in de keten. Bedrijven kunnen deze gebruiken als inspiratie om te kijken welke informatie ze willen verzamelen van hun keten partners.
A collaborative approach to supply chain mapping - lessons learned and recommendations Dit document biedt begeleiding en ondersteuning aan bedrijven bij het in kaart brengen van hun toeleveringsketen. De principes, stappen en aanbevelingen ondersteunen bedrijven hoe ze op de best mogelijke manier samen kunnen werken met en ondersteuning kunnen bieden aan ketenpartners in het proces van supply chain mapping. Daarnaast worden verschillende tools voor het in kaart brengen van de toeleveringsketen geïntroduceerd.
Supply chain mapping - steps and recommendations for garment production units Bedrijven kunnen dit document delen met hun ketenpartners om ze mee te nemen in wat supply chain mapping is, en hoe ze samen kunnen werken met hun klanten (brands-retailers) bij het proces ervan en om ze inzicht t egeven in mogelijke uitdagingen dieper in de keten. Ook staan er concrete aanbevelingen voor producenten in.
Recommendations for dialogue with suppliers/factory management about supply chain mapping Aanbevelingen voor bedrijven over hoe ze in dialoog kunnen treden met fabrieksmanagement over supply chain mapping.
Sample Policy for SCM and disclosure Een bedrijf kan dit voorbeeld beleid heel makkelijk gebruiken als input bij het opstellen van eigen beleid. Dit kan dan ook makkelijk met de keten gedeeld worden.
Form for Supplier Data Collection Bedrijven kunnen dit format gebruiken om informatie over hun keten te verzamelen. Dit werkt alleen als de keten niet heel lang is. Het sjabloon biedt inspiratie over welke data je allemaal kan verzameln over de keten.
Collecting info suppliers and sub-suppliers Bedrijven kunnen met deze tool informatie verzamelen over hun supply chain-partners. Het bevat standaard vragen die bedrijven meer informatie geeft over hun ketenpartners en hun personeel. Deze informatie helpt bij het identificeren van risico's en bij het prioriteren van vervolgstappen. De vragen kunnen worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf.
Information to collect from suppliers for child labour risk mapping Bedrijven kunnen dit document gebruiken om informatie op te vragen bij hun leveranciers die inzicht geven in het al dan niet aanwezig zijn van kinderarbeid.
Recommendations for Stakeholder and Civil Society Organisation Engagement Bedrijven kunnen deze handreiking gebruiken om inzicht te krijgen wat nodig is om op een effectieve manier met stakeholder in contact te treden.
Guidelines for improving policies and practices on child labour and forced labour Bedrijven krijgen een handreiking om duidelijke standaarden op te stellen over kinderarbeid. Er worden concrete suggesties gedaan wat op te nemen in Code of Conduct en wat in overige beleidsstukken over dit thema. Ook worden suggesties gedaan hoe het beleid gemonitord kan worden en hoe in genoegdoening kan worden voorzien.
Recommendations for age verification Bedrijven krijgen concrete handvaten wanneer en hoe leeftijd verificatie te doen.
Legal framework and indicators on child labour Bedrijven krijgen een overzicht van en uitleg over internationale conventies en kaders, de oorzaken, en de definities over gedwongen kinderarbeid, als ook de indicatoren voor kinderarbeid.
Legal framework and indicators on forced labour Bedrijven krijgen een overzicht van en uitleg over internationale conventies en kaders, de oorzaken, en de definities over gedwongen arbeid, als ook de indicatoren voor gedwongen arbeid.
Reommendations for dialogue with suppliers in Tamil Nadu on Child Labour and Forced Labour - Working Document Bedrijven krijgen een overzicht van veel voorkomende kinderarbeid en gedwongenarbeid risico's in Tamil Nadu en krijgen suggesties hoe met leveranciers over dit onderwerp het gesprek aan te gaan.
Responsible Purchasing Practices Training overview - Common Purchasing Practices Framework (CPPF) Overzicht met relevante trainingen over verantwoorde inkooppraktijken va PST/GIZ, ILO Better Work, Better Buying Institute, ETI, Better Work, CKT/SER, Fair Wear Foundation, ACT.
Common Purchasing Practices Framework (CPPF) Bedrijven die aan de slag willen met verantwoorde inkooppraktijken kunnen dit framework gebruiken omdat het richting geeft wat het is en hoe er mee aan de slag te gaan.
Indial legal framework on Child Labour Bedrijven krijgen een compact overzicht van alle relevante Indiase wetgeving over kinderarbeid.
Banken
Natuursteen
Titel Informatie
Handreiking 'Maatschappelijk verantwoord inkopen natuursteen' Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van natuursteenbedrijven.
Handreiking Publieke communicatie
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van natuursteenbedrijven.
Handreiking Leefbaar Loon
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van natuursteenbedrijven.
Handreiking Arbeidsveiligheid en gezondheid
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van natuursteenbedrijven.
Handreiking Discriminatie en gender
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van natuursteenbedrijven.
Handreiking KinderrechtenSocial conditions in the natural stone sector in China Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van natuursteenbedrijven.
Social conditions in the natural stone sector in China
Annex bij het rapport ‘Aanbesteding als aanjager van transitie’. This report investigates the potential social supply chain risks in China of the natural stone market in the Netherlands and Belgium We seek to understand the root causes of the key social risks in the supply chain to better inform foreign companies how they may be able to use their influence to manage
and mitigate those risks. The research takes a country-wide view, with two provinces, Fujian and Shandong, highlighted to capture more nuanced local context.
From Mountains of Hope to Anthills of Despair
Beoordeling van mensenrechtenrisico's bij de winning en productie van natuursteen in Zimbabwe.
Rajasthan / Telangana risk assessment
Onafhankelijke risicoanalyse in het kader van de TruStone pilot ISV rond de winning en verwerking van zwart graniet in Telangana en de winning en verwerking van zandsteen in Rajasthan. De analyse laat zien met welke risico’s inkopers van natuursteen te maken kunnen krijgen. De analyse is besproken met bedrijven, overheden en lokale stakeholders met als doel om gezamenlijk te werken aan verbeteringen.
Goud
Titel Informatie
Voedingsmiddelen
Titel Informatie
Factsheet risicogrondstoffen: Cacao
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Cashewnoten
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Citrusvruchten
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Hazelnoten
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Kokos (incl kokosolie)
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Palmolie
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Suikerriet
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Rijst
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Shea
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Soja en sojaolie
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Specerijen (algemeen)
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
Factsheet risicogrondstoffen: Thee
In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.
IMVO Stappenplan
Praktische handreiking over het uitvoeren van due diligence. 
Heat map
Hulpmiddel bij prioriteren volgens OESO-richtlijnen.
Webinar: An introduction to Human Rights Due Diligence in agri-food supply chains
Introductie tot due diligence methodiek en veel voorkomende risicothema's in de sector.
Webinar: Labor Conditions risks in agri-food supply chains
Introductie tot due diligence methodiek en veel voorkomende risicothema's in de sector.
Webinar: Living Income and Living Wage in agri-food supply chains
Introductie tot due diligence methodiek en veel voorkomende risicothema's in de sector.
Webinar: Child labor and forced labor in agri-food supply chains
 Introductie tot due diligence methodiek en veel voorkomende risicothema's in de sector.
Webinar: Environmental risks in agri-food supply chains
Introductie tot due diligence methodiek en veel voorkomende risicothema's in de sector.
Verzekeringssector
Titel Informatie
Themakaders: Dierenwelzijn
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van verzekeraars.
Themakaders: Klimaatverandering en energietransitie
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van verzekeraars.
Themakaders: Biodiversiteit
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van verzekeraars.
Themakaders: Controversiele wapens en wapenhandel in hoog-risico landen
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van verzekeraars.
Themakaders: Kinderrechten
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van verzekeraars.
Themakaders: Landrechten
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van verzekeraars.
Handreiking 'UNGP Reporting Framework' (pdf)
Uitleg over de convenantsafspraken in het kader van transparantie. Hierbij worden ook positieve praktijkvoorbeelden gedeeld.
Handreiking ‘Transparantie over engagement’ (pdf) Uitleg over de convenantsafspraken in het kader van transparantie. Hierbij worden ook positieve praktijkvoorbeelden gedeeld.
Handreiking ‘Rapporteren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)’ (pdf)
Uitleg over de convenantsafspraken in het kader van transparantie. Hierbij worden ook positieve praktijkvoorbeelden gedeeld.
Handreiking ‘Prioriteiten stellen in ESG-due diligence’ (pdf)
Uitleg over de convenantsafspraken in het kader van transparantie. Hierbij worden ook positieve praktijkvoorbeelden gedeeld.
Handreiking 'Zinvolle prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid' (pdf)
Uitleg over de convenantsafspraken in het kader van transparantie. Hierbij worden ook positieve praktijkvoorbeelden gedeeld.
Prioritering ESG-risico’s in kader van transparantie (tijdens jaarbijeenkomst januari 2022)
Een webinar over de handreiking transparantie, specifiek over de ESG-risico's en de prioritering hiervan.
Geleerde lessen document (casus)
Geleerde lessen van verzekeraars uit de praktijk op basis van verschillende casussessies die onderling zijn georganiseerd.
Herstel en Verhaal binnen Verantwoord Beleggen - een handreiking voor verzekeraars Procesmatige uitwerking van hoe je herstel en verhaal kunt implementeren in je due diligence proces.
Pensioenfondsen
Titel Informatie
Due diligence quick start guide
Basis kennis van due diligence
Instrumentarium
Toepassen van OESO/UNGPs/DD
Good practice IMVB convenant
Toepassen van OESO/UNGPs/DD
Themakader Biodiversiteit: Engagement-samenwerking
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Investing in conflict and post-conflict areas: risk analysis and mitigation
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Dierenwelzijn
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Gendergelijkheid op de werkvloer
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: leefbaar loon
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Mensenrechtenverdedigers
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Kinderarbeid
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Kinderrechten
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Toegang tot medicijnen
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Klimaatcrisis
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Vakbondsvrijheid
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Veilige arbeidsomstandigheden
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Wapens en wapenhandel
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Themakader: Landrechten
Informatie voor risico-analyse voor thematisch beleid van pensioenfondsen
Metaal
Titel Informatie
Whitepaper over IMVO in Rusland en Oekraine
In dit whitepaper lees je hoe je als ondernemer die werkt met metalen en mineralen invulling kan geven aan IMVO. Aan de hand van zeven vragen leggen we uit waar je aan moet denken als je zakendoet met bedrijven in Rusland en Oekraïne.
Hernieuwbare energie
Titel Informatie
Webinar: International Responsible Business Conduct in the Renewable Energy Supply Chains
 Het webinar geeft inzicht in de risico's op het gebied van mensenrechten en milieu in de internationale ketens van hernieuwbare energie bedrijven.
Algemeen
Titel Informatie
Webinar 'Succesful Responsible Business Conduct: the key elements for business leaders
Bedrijven krijgen 6 concrete punten aangereikt die hen kan helpen om hun eigen beleid en organisatie beter in te richten voor het opzetten van een succesvol due diligence systeem.
Webinar CSDDD: Wat betekent het EU-wetsvoorstel due diligence voor Nederland?
In dit webinar geven experts een eerste duiding van het voorstel voor de Corporate Sustainability Due Diligence-wetgeving, dat de EU op 23 februari 2022 presenteerde.
Webinar CSRD: gevolgen EU-duurzaamheidsrapportage voor Nederlandse ondernemingen
Dit webinar geeft een overzicht van de stand van zaken rond de Europese richtlijn duurzaamheidsrapportages: de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive. November 2022
Webinar duurzaamheidsverslaglegging: 'Verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD'
Bedrijven worden in een uur bijgepraat over de opkomende CSRD-wetgeving en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Juni 2022