SER-Thema

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel. De wensen en ideeën van mensen over werk veranderen ook. Flexwerken, robotisering, combineren van banen, maar ook diversiteit op de werkvloer en het combineren van werk en privé vragen aanpassingen én bieden perspectief. Iedereen moet meedoen, maar kan iedereen het ook?

Meld jouw vacatures

Een groep van 24 koploperbedrijven heeft vacatures aangemeld om werk te maken van meer kleur in de top. Bekijk wat jij kunt doen. 

Vluchtelingen en werk

In ons land hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning helaas nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen. De SER adviseert hoe we statushouders hierin beter kunnen ondersteunen.

Combineren van werk en privé

De toekomst laat zien dat wij steeds meer gaan combineren: werken, leren en zorgen. De SER heeft diverse adviezen uitgebracht over dit onderwerp.

Sociale werkbedrijven

Wie een arbeidsbeperking heeft of beschut werk nodig heeft, staat voor een grote uitdaging. Lees de verkenning over de structuur en aanpak van dit werk.

Kansen en belemmeringen voor jongeren

Kansen en belemmeringen voor jongeren

Volgens het SER Jongerenplatform zijn jongeren later zelfstandig.

Passie gewaardeerd

Verkenning culturele sectorConcrete voorstellen om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren.

Technologisering en werk

Technologisering en arbeidsmarktWat zijn de effecten van nieuwe technologieën op ons werk? Verdwijnen onze banen en worden we vervangen door AI-technieken?