SER-Thema

Arbeidsmarkt

Nederland is gemiddeld genomen een welvarend en gelukkig land, maar tegelijkertijd is sprake van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. Op deze pagina lees je verschillende adviezen van de SER hoe brede welvaart voor alle Nederlanders bewerkstelligd kan worden.

Meld jouw vacatures

Een groep van 24 koploperbedrijven heeft vacatures aangemeld om werk te maken van meer kleur in de top. Bekijk wat jij kunt doen. 

Vluchtelingen en werk

In ons land hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning helaas nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen. De SER adviseert hoe we statushouders hierin beter kunnen ondersteunen.

Combineren van werk en privé

De toekomst laat zien dat wij steeds meer gaan combineren: werken, leren en zorgen. De SER heeft diverse adviezen uitgebracht over dit onderwerp.

Sociale werkbedrijven

Wie een arbeidsbeperking heeft of beschut werk nodig heeft, staat voor een grote uitdaging. Lees de verkenning over de structuur en aanpak van dit werk.

Aan de slag voor de zorg

Twee verpleegkundigen overleggen over medicatie

Hoe kan de zorg een aantrekkelijke werkgever worden? Zicht op een mooie loopbaan, ruimte voor ontwikkeling, zeggenschap over het eigen werk én een goed salaris. 

Gelijke kansen in het onderwijs

Kinderen spelen en springen op elastisch springtouw

Beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen

Advies over brede welvaart

Skateboardles

Het nieuwe kabinet moet met een mix van maatregelen investeren in brede welvaart voor alle Nederlanders.