SER-Thema

Arbeidsmarkt

Nederland kampt met een grote arbeidsmarktkrapte. Ook in de maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, rechtsspraak en kinderopvang heeft men grote moeite om personeel aan te trekken en te behouden.

Werken zonder Armoede

Pakketbezorger heeft zijn handen vol

Vergroot de bestaanszekerheid van werkenden, zorg voor voldoende inkomen en maak regels minder ingewikkeld.

Gelijke kansen in het onderwijs

Kinderen spelen en springen op elastisch springtouw

Beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen.

Advies over brede welvaart

Skateboardles

Het nieuwe kabinet moet met een mix van maatregelen investeren in brede welvaart voor alle Nederlanders.

Vluchtelingen en werk

In ons land hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning helaas nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen. De SER adviseert hoe we statushouders hierin beter kunnen ondersteunen.

Combineren van werk en privé

De toekomst laat zien dat wij steeds meer gaan combineren: werken, leren en zorgen. De SER heeft diverse adviezen uitgebracht over dit onderwerp.

Sociale werkbedrijven

Wie een arbeidsbeperking heeft of beschut werk nodig heeft, staat voor een grote uitdaging. Lees de verkenning over de structuur en aanpak van dit werk.

Culturele diversiteit aan de top

De Alliantie Culturele Diversiteit in de Top is een samenwerking tussen een aantal partijen, waaronder SER, Diversiteit in Bedrijf, Talent naar de Top, Agora en NL2025, Etnische Zaken Vrouw Nederland en The Other Network.