SER-Thema

Gezondheid en preventie

Gezondheid en werk hangen vaak nauw samen. Het voorkomen van ziekte is één ding, maar wat te doen als een werknemer al ziek is en toch wil blijven werken? Hoe kunnen werknemers, overheid en werkgevers samen zorgen voor gezond werk en gezonde werknemers?

Chronisch zieke werkenden

Veel chronisch zieken willen (deels) blijven werken. Overleg met werkgevers is nodig om de benodigde aanpassingen te maken. De SER bracht in 2016 een advies uit over werken met een chronische ziekte en in april 2019 organiseert de SER een conferentie over dit onderwerp.

Preventie

gezondheid en preventie

Hoe voorkomen we (grotere) gezondheidsproblemen door overgewicht, roken en drinken? Veel organisaties werken met de overheid samen aan een nationaal preventieakkoord. Met welke maatregelen krijgen burgers te maken? Lees het verslag rondetafelgesprekken ter voorbereiding van het  preventieakkoord

Zorgpact

SER-Zorgpact bijeenkomst. Actie-agenda in de zorg met Leven lang ontwikkelen.

Hoe kunnen medewerkers in de zorg zichzelf blijven ontwikkelen? De SER organiseerde samen met Zorgpact op 21 november een bijeenkomst. Lees het verslag van de bijeenkomst. Of download de voorbeelden van permanent leren binnen de zorgsector.

Commissies

Binnen de SER zijn er verschillende commissies die zich bezighouden met de onderwerpen die vallen binnen het thema Gezondheid en preventie.