SER-Thema

Gezondheid en preventie

Gezondheid en werk hangen vaak nauw samen. Het voorkomen van ziekte is één ding, maar wat te doen als een werknemer al ziek is en toch wil blijven werken? Hoe kunnen werknemers, overheid en werkgevers samen zorgen voor gezond werk en gezonde werknemers?

Tastbaar beleid voor de jeugdzorg

Jeugdzorg, groepsgesprek jongeren

SER-briefadvies roept op tot versnelde aanpak Jeugdzorg: “De nood is hoger dan ooit”

Aan de slag voor de zorg

Twee verpleegkundigen overleggen over medicatie

Hoe kan de zorg een aantrekkelijke werkgever worden? Zicht op een mooie loopbaan, ruimte voor ontwikkeling, zeggenschap over het eigen werk én een goed salaris. 

Zorg voor de toekomst

Zorg voor de toekomst’

Hoe kunnen we meer doen aan preventie in de gezondheidszorg? Hoe houden we zorg betaalbaar en maken we de zorg aantrekkelijker voor zorgprofessionals?

Preventie

Door preventie blijven mensen langer gezond, en hebben ze minder last van ziekten. Preventie draagt bij aan het verkleinen van de verschillen in gezondheid tussen burgers, aan een hogere leeftijdsverwachting, minder zware zorg, lagere kosten voor burgers en bedrijven, duurzame inzetbaarheid van werknemers en een betere start voor alle kinderen.

Commissies

Binnen de SER zijn er verschillende commissies die zich bezighouden met de onderwerpen die vallen binnen het thema Gezondheid en preventie.