SER-Thema

Gezondheid en preventie

Gezondheid en werk hangen vaak nauw samen. Het voorkomen van ziekte is één ding, maar wat te doen als een werknemer al ziek is en toch wil blijven werken? Hoe kunnen werknemers, overheid en werkgevers samen zorgen voor gezond werk en gezonde werknemers?

Zorg voor de toekomst

Zorg voor de toekomst’

Hoe kunnen we meer doen aan preventie in de gezondheidszorg? Hoe houden we zorg betaalbaar en maken we de zorg aantrekkelijker voor zorgprofessionals?

Chronisch zieke werkenden

Veel chronisch zieken willen (deels) blijven werken. Overleg met werkgevers is nodig om de benodigde aanpassingen te maken. De SER bracht in 2016 een advies uit over werken met een chronische ziekte en in april 2019 organiseert de SER een conferentie over dit onderwerp.

Preventie

gezondheid en preventie

Door preventie blijven mensen langer gezond, en hebben ze minder last van ziekten. Preventie draagt bij aan het verkleinen van de verschillen in gezondheid tussen burgers, aan een hogere leeftijdsverwachting, minder zware zorg, lagere kosten voor burgers en bedrijven, duurzame inzetbaarheid van werknemers en een betere start voor alle kinderen.

Commissies

Binnen de SER zijn er verschillende commissies die zich bezighouden met de onderwerpen die vallen binnen het thema Gezondheid en preventie.

 

Zorgpact

SER-Zorgpact bijeenkomst. Actie-agenda in de zorg met Leven lang ontwikkelen.

Hoe kunnen medewerkers in de zorg zichzelf blijven ontwikkelen? De SER organiseerde samen met Zorgpact op 21 november een bijeenkomst. Lees het verslag van de bijeenkomst. Of download de voorbeelden van permanent leren binnen de zorgsector.