SER Arboplatform

Het Arboplatform: het centrale informatiepunt voor arboprofessionals. Hier vindt u alle arboinstrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid bij elkaar. Het platform gaat kennisuitwisseling stimuleren en inspirerende voorbeelden bieden uit verschillende sectoren. Bovendien kunt u hier met uw vragen terecht. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

Adviezen en handreikingen

De SER heeft veel adviezen uitgebracht op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld over werken met een chronische ziekte en over grenswaarden van gevaarlijke stoffen op de werkplek. De Stichting van de Arbeid heeft praktische handreikingen ontwikkeld. Waardevolle informatie, die u nu op deze themapagina bij elkaar vindt.

Netwerk ontwikkelen

Het Arboplatform wordt op termijn een community, waar u als arboprofessional kennis en ervaring kunt uitwisselen met collega’s. Tijdens netwerkbijeenkomsten krijgt u informatie over arbo-oplossingen uit andere branches. Bovendien kunt u ons vragen over veilig en gezond werken stellen: wij geven u antwoord of brengen u in contact met anderen binnen ons netwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Aanmelden voor de nieuwsbrief 

Heeft u een concrete vraag over arbozaken? Stel deze aan onze specialist.