Handreikingen

Bent u op zoek naar informatie over specifieke arbo-onderwerpen? De handreikingen van de SER bieden adviezen en praktische toepassingen over diverse arbo-onderwerpen

De handreikingen richten zich in eerste instantie op vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen teksten uit de handreiking overnemen in de sectorale arbocatalogus en deze meer toespitsen op hun branche. In elke handreiking wordt inzichtelijk gemaakt aan welke wet- en regelgeving bedrijven moeten voldoen. Daarnaast geven ze concrete aanknopingspunten hoe de bedrijven aan de hand van maatregelen en oplossingen aan die wet- en regelgeving kunnen voldoen.

Ook individuele werkgevers en werknemers kunnen de handreikingen gebruiken voor het arbo-beleid binnen hun eigen bedrijf.

De handreikingen zijn:

 

Arbocatalogus

Veel sectoren hebben een eigen arbocatalogus. Daarin staan maatregelen voor bepaalde gezondheidsrisico’s binnen de sector. Sommige arbocatalogi bieden ook maatregelen om arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten tegen te gaan.