Handreikingen

Ben je op zoek naar informatie over specifieke arbo-onderwerpen? De handreikingen van de SER bieden adviezen en praktische toepassingen over diverse arbo-onderwerpen.

De handreikingen richten zich in eerste instantie op vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen teksten uit de handreiking overnemen in de sectorale arbocatalogus en deze meer toespitsen op hun branche. In elke handreiking wordt inzichtelijk gemaakt aan welke wet- en regelgeving bedrijven moeten voldoen. Daarnaast geven ze concrete aanknopingspunten hoe de bedrijven aan de hand van maatregelen en oplossingen aan die wet- en regelgeving kunnen voldoen.

Ook individuele werkgevers en werknemers kunnen de handreikingen gebruiken voor het arbo-beleid binnen hun eigen bedrijf.

De handreikingen zijn:

 

Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wil je aan de slag met een arbocatalogus?