Welkom bij de Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het
te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke
taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken
te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.

Twitter RSS feeds