Welkom bij de Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het
te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit
bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische
vraagstukken te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers.

Twitter RSS feeds

SERmagazine september 2017

Verrekijkers over de toekomst: Waar staat Nederland in 2050?


Open online publicatie