Jaarverslag

SER Jaarverslag 2023

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert vóór 1 april zijn jaarverslag met een overzicht van de activiteiten uit het vorige kalenderjaar. Benieuwd naar wat de SER in 2023 heeft bereikt?

Bekijk ons jaarverslag

Het jaarverslag geeft onder meer een overzicht van de in 2023 uitgebrachte adviezen, de bestuurlijke en wettelijke taken van de SER, de activiteiten in het kader van platform en dialoog, en de convenanten.

Hernieuwde doelstelling

Eind 2023 heeft de SER zijn doelstelling hernieuwd. Aanleiding voor het herzien van de SER-doelstelling vormen de grote uitdagingen waarmee de samenleving te maken heeft op het gebied van klimaat, biodiversiteit, leefomgeving, digitalisering, sociale ongelijkheid en een laagproductieve economie. De hernieuwde doelstelling van de SER is het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en nu, later en elders. Dit doen we door in samenhang te werken aan het bevorderen van ondernemerschap en waardig werk, en het bevorderen van duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling.