SER-Thema

Economie en inkomen

De SER streeft naar maximale economische groei waar iedereen van profiteert. Zowel landelijk als regionaal. Maar de groei mag niet ten koste gaan van het milieu want dan worden de klimaatdoelen niet gehaald. De SER heeft diverse adviezen uitgebracht over economie en inkomen. Lees de adviezen en verkenningen.

Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie

Sociale innovatie is nodig voor andere manieren van werken, organiseren en managen en zo de economie vooruit te helpen.

‘Laten we het eerst eens hebben over mensen die níet arm zijn’

De uitzichtloze armoede waarin steeds meer mensen zich bevinden, dreigt de samenleving te ontwrichten.

Advies over sociaal-economisch beleid

Skateboardles

De SER adviseert dat het kabinet fors gaat investeren in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

Werken zonder Armoede

Pakketbezorger heeft zijn handen vol

Vergroot de bestaanszekerheid van werkenden, zorg voor voldoende inkomen en maak regels minder ingewikkeld.

Hoe wonen werkt

Woningmarkt, gezin voor nieuwbouw houtbouw woning

De knelpunten op de woningmarkt moeten snel en gestructureerd worden aangepakt, gericht op meer betaalbare woningen, een betere doorstroming en een toekomstbestendige woningvoorraad.