Bouwerken in de stad.

Economie en inkomen

De SER streeft naar maximale economische groei waar iedereen van profiteert. Zowel landelijk als regionaal. Maar de groei mag niet ten koste gaan van het milieu want dan worden de klimaatdoelen niet gehaald. De SER heeft diverse adviezen uitgebracht over economie en inkomen. Lees de adviezen en verkenningen.

Perspectief op brede welvaart in 2040

Hiermee presenteert de SER een langere termijnperspectief voor Nederland met beleidsaanbevelingen voor een brede welvaartseconomie waarin mensen centraal staan.

Advies over sociaal-economisch beleid

De SER adviseert dat het kabinet fors gaat investeren in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

Hoe wonen werkt

De knelpunten op de woningmarkt moeten snel en gestructureerd worden aangepakt, gericht op meer betaalbare woningen, een betere doorstroming en een toekomstbestendige woningvoorraad.