SER-Thema

Economie en inkomen

De SER streeft naar maximale economische groei waar iedereen van profiteert. Zowel landelijk als regionaal. Maar de groei mag niet ten koste gaan van het milieu want dan worden de klimaatdoelen niet gehaald. De SER heeft diverse adviezen uitgebracht over economie en inkomen. Download de adviezen en bekijk de filmpjes.

Opgroeien zonder armoede

Ondanks alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen groot. Wat kunnen we hier aan doen? Welke voorzieningen zijn er al? En wat moet er veranderen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Door producten slimmer te ontwerpen, de levensduur ervan te verlengen en onderdelen opnieuw te gebruiken, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendiger maken van de economie.

Regionaal samenwerken

Arbeidsmarkt

Hoe organiseer je vrijwillige maar niet vrijblijvende samenwerking in de regio? In dit advies delen experts hun kennis en ervaring aan de hand van praktijkvoorbeelden.

agenda stad

SER-agenda stad

Hoe komt het dat steden het tegenwoordig zo goed doen en dat de productiviteit daar het hoogst is? Download het advies.