Nieuwsoverzicht economie en inkomen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Economie en inkomen.

Sociale innovatie: goed voor werknemers én bedrijven

09-07-2024

Technologische vernieuwing is hard nodig om onze welvaart te laten groeien. Maar de menselijke kant van innovatie is minstens zo belangrijk. Bedrijven moeten dan ook meer werk maken van sociale innovatie, vindt de SER. Wat is hiervoor nodig? En wat levert het op? Een tweegesprek tussen Margreet Xavier van werkgeversorganisatie AWVN en Paul Preenen van TNO en Hogeschool Saxion.

Voelen dat veranderingen de wereld beter maken

21-05-2024

Rechtvaardigheid is een woord dat pas dichtbij komt als je het concreet maakt. In een rechtvaardige samenleving worden ieders belangen, wensen en behoeften gehoord en meegenomen in te maken afwegingen en keuzes. Ook die van de jongeren en toekomstige generaties.

Krijgen wat we verdienen

07-05-2024

De samenleving is ‘af’, zo werd mijn generatie voorgehouden. Er zou een gespreid bedje voor ons klaarstaan. Niets meer aan doen. Inmiddels zien we dat de samenleving verre van ‘af’ is.

Gezondheid als sleutel tot brede welvaart

26-03-2024

De kloof in gezondheid tussen welvarende en minder welvarende mensen blijft maar groeien, ook in Nederland. En dat ondanks vele pogingen om de tegenstellingen te verkleinen. De 20 procent meest welvarende mensen leeft ruim 8 jaar langer en zelfs 24 jaar langer in goede gezondheid dan de 20 procent minst welvarende mensen. Zou het komende kabinet het verschil kunnen maken?

SER-advies voor brede inzet op gezondheid valt goed bij het kabinet

14-03-2024

Woensdag 13 maart besprak een delegatie van de SER het advies over sociaal-economische gezondheidsverschillen met de ministers Van Gennip en Schouten van SZW en staatssecretaris Van Ooijen van VWS.

Marike Knoef, voorzitter SER-commissie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen: ‘Aanpak gezondheidskloof is collectieve verantwoordelijkheid’

13-02-2024

Het is een van de schrijnendste en hardnekkigste verschillen in Nederland: de gezondheidskloof tussen welvarende en minder welvarende mensen. Het advies van de SER-commissie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ bevat aanbevelingen voor het komende kabinet om de kloof te dichten. Vijf vragen aan commissievoorzitter Marike Knoef.

SER kiest nieuwe doelstelling

06-02-2024

Goed voorouderschap vraagt dat we de opgaven van vandaag niet doorschuiven naar volgende generaties. Die gedachte ligt ten grondslag aan de nieuwe doelstelling van de SER. Brede welvaart en duurzaamheid staan hierin centraal.

SER roept nieuw kabinet op: ‘Maak dringend meer werk van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid’

30-01-2024

Met het briefadvies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ roept de Sociaal-Economische Raad het komende kabinet op om snel werk te maken van gezondheidsbevordering en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De SER adviseert het beleid vooral te richten op het wegnemen van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s én op het verbeteren van de gezondheid van iedereen, met extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

Visie op de economie van de toekomst

30-01-2024

Welk kabinet er ook komt, voor álle inwoners van Nederland is het van belang om in een duurzaam huis in een veilige leefomgeving te wonen en zekerheid te hebben over goed, veilig en gezond werk. Voor álle bedrijven is het van belang om te kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die heldere keuzes maakt, richting geeft aan de toekomst en niet over vier jaar ineens een andere kant uitgaat.

Dertig jaar na de drie P’s

23-01-2024

De goede woorden hebben we al een hele tijd: People, Planet, Profit. Ze zijn zelfs ouder dan ik ben. De drie P’s werden al in de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt om aan te geven waar bedrijven naar zouden moeten streven.