Nieuwsoverzicht economie en inkomen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Economie en inkomen.

SER vraagt ministers eerdere aanbevelingen armoede uit te voeren

11-10-2022

De SER vindt het belangrijk om armoede structureel en voor de langere termijn tegen te gaan, en adviseerde daar diverse malen over.

Sturen op brede welvaart: de wetenschap ontwikkelde er een model voor

30-08-2022

Welvaart gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over sociale samenhang, gezondheid en een goede leefomgeving. Hoe kunnen beleidsmakers dit maatschappelijk welbevinden meenemen in hun besluitvorming? Onderzoeksinstituut TNO ontwikkelde er een model voor. Projectleider Josephine Sassen-Van Meer licht toe.

Kabinet presenteert plannen over de toekomst van de arbeidsmarkt

08-07-2022

Op 5 juli informeerde minister van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. In de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt aan de Tweede kamer gaat de minister vooral in op het stimuleren van duurzame arbeidsmarktrelaties en het reguleren van flexibele arbeid waaronder het werken met of als ZZP’er(s).

De krappe arbeidsmarkt: wat zijn de oplossingen?

28-06-2022

Nog nooit waren zoveel mensen in Nederland aan het werk, tegelijkertijd was het aantal vacatures ook nooit eerder zo hoog. De krapte op de arbeidsmarkt slaat alle records. Tegenover elke 100 werklozen stonden eind maart 2022 133 vacatures. Wat zijn de oorzaken voor de krapte en vooral: wat zijn de oplossingen?

De sociaaleconomische gevolgen van de Oekraïne-oorlog: alles wordt duurder

07-06-2022

De oorlog in Oekraïne heeft enorme impact, wereldwijd en in Nederland. De SER houdt de vinger aan de pols. Wat zijn de gevolgen en de risico’s voor de Nederlandse economie? Wat is er nodig om de pijn eerlijk te verdelen?

De Nieuwe Economen podcast

07-04-2022

De grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen om frisse ideeën. Toch valt de stem van de nieuwe generatie soms weg in het debat. SER-beleidsmedewerker Sarah van Hugte maakt daarom met ESB-redacteur Yrla van de Ven en promovendus Elisa de Weerd de Nieuwe Economen podcast, waarin elke week een promovendus vertelt over zijn of haar onderzoek.

Integrale benadering belangrijke voorwaarde voor succesvolle energietransitie

24-02-2022

De circulaire economie en de energietransitie zijn twee verschillende vormen van systeemverandering. Op sommige terreinen kunnen ze elkaar versterken. Maar er zit ook spanning tussen beide transities, zo schrijven SER-beleidsmedewerkers Ton van der Wijst en Alexander van der Vooren in deze column.

Dit is de tijd voor gelijke kansen

10-02-2022

Het vierde kabinet-Rutte is met opgestroopte mouwen aan de slag gegaan. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de woningcrisis, de gevolgen van de coronacrisis, het kabinet wil alle problemen aanpakken.

‘Hanzementaliteit’ in Overijssel: de kracht van de polder in 5 argumenten

18-01-2022

De tegenstellingen in de samenleving lijken steeds groter te worden. Toch geloven SER Overijssel-voorzitter Harry Weber en gedeputeerde Eddy van Hijum meer dan ooit in het belang van de sociale dialoog en maatschappelijke coalities. SER Overijssel werkt samen met de provincie aan de opgaven in de regio en loopt daarmee soms landelijk voorop. Wat is volgens hen de kracht van de polder – ofwel de ‘Hanzementaliteit’?

Kamerleden bezorgd over werkende armen

17-12-2021

Ruim 200.000 mensen in Nederland hebben een of meer betaalde banen, maar zijn toch arm. Hoe kan dat, en belangrijker: hoe kunnen die mensen uit de armoede komen? De vaste Kamercommissie SZW ging in gesprek met SER voorzitter Mariëtte Hamer, kroonlid Romke van der Veen, werknemersvertegenwoordiger Kitty Jong en werkgeversvertegenwoordiger Hans Koehorst over de verkenning “Werken zonder armoede”.