Nieuwsoverzicht economie en inkomen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Economie en inkomen.

Overheid, geef sociale innovatie een duwtje in de rug

15-09-2023

De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA), van Weyenberg (D66), De Kort (VVD) en De Jong (D66) vroegen wat de overheid kan doen om sociale innovatie vooruit te helpen. Op 14 september spraken de Kamerleden met een SER delegatie over het advies “Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie”.

SER roept Tweede Kamer op door te werken aan arbeidsmarkt en energie & klimaat

30-08-2023

De SER roept in een brief de Tweede Kamer op de dossiers arbeidsmarkt en energie & klimaat niet controversieel te verklaren. Door wetsvoorstellen en concept-besluiten te behandelen, kan de Tweede Kamer stagnatie en economische en maatschappelijke schade voorkomen.

Kiezen we voor een vecht- of overlegeconomie?

14-07-2023

Wat komt er terecht van grote maatschappelijke issues nu het kabinet gevallen is? Volgens SER-voorzitter Kim Putters biedt een nieuw politiek tijdperk veel kansen om grote transities in samenhang aan te pakken. De overlegeconomie speelt daarin een cruciale rol. Door te focussen op gedeelde belangen kan het noodzakelijke beleid uitgevoerd worden en komt onze maatschappij niet stil te staan.

Minister van Gennip vol interesse voor SER-adviezen

11-07-2023

Ook als demissionair minister is Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vol interesse voor de SER adviezen die zij op 10 juli in ontvangst nam.

Sociale innovatie in de praktijk

11-04-2023

Technologische vernieuwingen zijn hard nodig om onze welvaart te laten groeien. Maar innovatie heeft ook een menselijke kant, en die is minstens zo belangrijk. Bedrijven moeten dan ook meer werk maken van sociale innovatie, vindt de SER.

Wooncrisis houdt ontwikkeling jongeren tegen

21-03-2023

Wouter Kools, bestuurder bij De Nederlandse Woonbond, maakt zich zorgen over de financiële onzekerheid en psychische kwetsbaarheid van jongeren nu de problemen op de woningmarkt blijven aanhouden.

Organiseer het werk anders, voor brede welvaart

16-03-2023

Sociale innovatie is een andere manier van werken, organiseren en managen. Werkgevers proberen personeel te werven én te behouden, de arbeidsproductiviteit te verhogen en in te spelen op kansen en risico’s van technologische veranderingen. Werknemers willen zich ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn. Voor beide partijen kan sociale innovatie bijdragen aan brede welvaart.

‘Laten we het eerst eens hebben over mensen die níet arm zijn’

07-03-2023

De uitzichtloze armoede waarin steeds meer mensen zich bevinden, dreigt de samenleving te ontwrichten. Om dat op te lossen, moeten we volgens Ernst-Jan de Bruijn (Universiteit Leiden) en Tim ’S Jongers, directeur Wiardi Beckman Stichting, eerst de kloof tussen de mensen ‘die aan de knoppen draaien’ en degenen die in armoede leven, overbruggen. “Die werelden liggen mijlenver uit elkaar.”

Passende woningen voor iedereen: SER-verkenning Woningmarkt zoekt toekomstbestendige oplossingen

20-12-2022

Nederland komt zo’n 315.000 woningen tekort. Een drama voor mensen die op zoek zijn naar een huis, problematisch voor het functioneren van de arbeidsmarkt, de economie en de verduurzamingsopgave. Ieder mens heeft recht op een passende woning. Maar hoe realiseren we dat?

Grote uitdagingen op woningmarkt vragen om blijvende centrale regie

16-12-2022

De knelpunten op de woningmarkt moeten snel en gestructureerd worden aangepakt, gericht op meer betaalbare woningen, een betere doorstroming en een toekomstbestendige woningvoorraad.