Drie generaties van een familie maken een boswandeling

Transitiecommissie Pensioen

De transitiecommissie heeft tot doel om ondersteuning te bieden aan sociale partners, dan wel werkgever en werknemers, die nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de nieuwe pensioenregeling of de weg daarnaar toe zoals vastgelegd in het transitieplan. Ook beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij een beroepspensioenfonds zijn welkom.

Bemiddeling en advies

Wanneer kan de Transitiecommissie bemiddelen of adviseren? Dat blijkt snel na een verzoek aan de transitiecommissie.

Secretariaat

T 070 - 349 94 99

E secretariaat@transitiecommissiepensioen.nl

 

Bezoekadres

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag