Over de Transitiecommissie

De Transitiecommissie Pensioen bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door Roos Vermeij. De Sociaal-Economische Raad voert het secretariaat.

De leden

Roos Vermeij (Voorzitter)
Roos Vermeij was tussen 2006 en 2017 Tweede Kamerlid en voerde onder andere het woord over sociale zekerheid en pensioenen. Zij werd daarna bestuurder bij pensioenfonds PME en was korte tijd wethouder economie en wijken in Rotterdam. Recent werd zij directeur van de LLO (“leven-lang-ontwikkelen”)- katalysator, een initiatief van het gehele onderwijsveld en het bedrijfsleven.
Roos Vermeij 

Petra de Bruijn
Petra de Bruijn heeft 20 jaar als P&O manager gewerkt bij diverse bedrijven in de recreatie en productieomgeving. Daarna is zij als Manager Sociaal Beleid gaan werken bij twee verschillende brancheorganisaties. Tot haar takenpakket behoorden de cao-onderhandelingen, het sociaal fonds en het pensioenfonds.
Sinds 2014 is zij als zelfstandig bestuurder werkzaam en verdeelt zij haar tijd tussen pensioen (als bestuurder, toezichthouder, visiteur) en cao-onderhandelingen voor de branches kinderopvang en sociaal werk. Petra de Bruijn heeft brede ervaring in de pensioensector op verschillende functies en diverse pensioenfondsen.Henriëtte de Lange
Henriëtte de Lange is jurist en was adviseur op het gebied van pensioenrecht en pensioencommunicatie (Pensioenkijker.nl). Vervolgens was ze ook actief in pensioengovernance als pensioenfondsbestuurder, toezichthouder en bestuurder VITP. Bovendien vervulde zij geruime tijd de rol van Ombudsman Pensioenen. Sinds medio 2023 is zij secretaris van het Juridisch loket.
Henriƫtte de Lange

Evert Verhulp
Evert Verhulp is sinds 2002 hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en houdt zich bezig met arbeidsverhoudingen, zowel wetenschappelijk als praktisch. Hij was 10 jaar kroonlid van de SER, is commissaris bij verschillende ondernemingen en publiceert regelmatig over de juridische normering van arbeidsverhoudingen.


Evert Verhulp

Stef Vermeulen
Stef Vermeulen werkt al 16 jaar als actuaris en ALM-adviseur bij PGGM. Stef is de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hij is Actuaris AG en docent bij SPO, onder andere over de Wet Toekomst Pensioenen. In de transitiecommissie brengt hij actuariële deskundigheid in.
Stef Vermeulen

   

Fotograaf: Christiaan Krouwels