Medezeggenschap en jongeren

Jongeren zijn een belangrijke groep in de organisatie. Als nieuwkomers brengen ze vaak nieuwe ideeën en inzichten mee. Het is belangrijk dat die gehoord worden. Dat kan via de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt). Op deze pagina krijg je tips om meer jongeren bij de medezeggenschap te betrekken.

Hoe wek je de interesse van jongeren voor or of pvt?
Enkele tips die je kunnen helpen jongeren meer te betrekken:

  • benader jongeren persoonlijk
  • speel in op hun interesses
  • wijs één iemand in de or of pvt aan als aanspreekpunt en laat die de communicatie met jongeren vormgeven
  • maak gebruik van media die onder jongeren populair zijn
  • sluit aan bij bestaande jongerennetwerken in je organisatie.

Laat je ook inspireren door de volgende filmpjes:

Jongeren betrekken bij medezeggenschap
Waarom is het belangrijk om jongeren bij medezeggenschap te betrekken en hoe doe je dat? Bekijk de tips van Lieve de Wit, verkoopmanager bij AM, twee jaar lid van de ondernemingsraad.


Jongerentoets
De ondernemingsraad kan gebruik maken van een jongerentoets. In deze toets wordt er gekeken naar het effect van bijvoorbeeld een adviesaanvraag of informatienota op jongeren of flexwerkers. Benieuwd naar deze jongerentoets? Bekijk het filmpje van Ellen de Weerd, Process Engineer ABN AMRO, lid van I&T ondernemingsraad.

Bekijk het filmpje


Speel in op de interesses van jongeren
Waarom is het belangrijk om als or aansluiting te vinden bij de groep jonge werknemers als het gaat over bijvoorbeeld werkdruk? Bekijk de tips van Marloes Steenhuijsen, fysiotherapeut & klinisch gezondheidswetenschapper UMC Utrecht, lid van de ondernemingsraad en van jong UMC Utrecht.

Bekijk het filmpje

SER Jongerennetwerk Medezeggenschap

Binnen de SER is een Jongerennetwerk Medezeggenschap actief. Het is een netwerk voor en door jongeren die actief zijn in medezeggenschap. Het netwerk draagt bij aan het verjongen en vernieuwen van de medezeggenschap. In dit netwerk wisselen jonge medezeggenschappers en jonge medezeggenschapsprofessionals ervaringen, kennis en contacten uit. Het netwerk doet onder meer aanbevelingen over hoe jongeren te betrekken bij medezeggenschap en hoe zij gemotiveerd kunnen worden om lid te worden van de or.

Recente publicaties van het Jongerennetwerk: