Ontheffing van de plicht een or in te stellen

Alle bedrijven en organisaties met vijftig of meer werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad (or) te hebben. Dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Er kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden die een goede toepassing van de WOR in de weg staan. In zo’n geval kan de SER tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht een or in te stellen.

Redenen voor ontheffing

Een goede reden kan zijn dat de hoogste zeggenschap in de onderneming bij de werknemers zelf berust. Bijvoorbeeld in het geval van werknemerszelfbestuur of een sociocratische kringorganisatie.
Als er bij het personeel onvoldoende belangstelling is voor een or is dat géén goede reden voor ontheffing. Ook een andere vorm van overleg met het personeel is onvoldoende reden.

Een verzoek om ontheffing indienen?

De SER is terughoudend bij het verlenen van een ontheffing. Wij raden u aan eerst telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de SER:

telefoonnummer: 070 - 3 499 563

Vul het formulier in

In het ontheffingsverzoek vermeldt u in elk geval de volgende zaken:

 • Hoe het personeel medezeggenschap heeft in de onderneming;
  Beschrijf de alternatieve vorm waarop in de onderneming de medezeggenschap is ingericht.
 • Motivering van de bijzondere omstandigheden;
  Beschrijf en motiveer door welke bijzondere omstandigheden de medezeggenschap in de onderneming niet met een or kan plaatsvinden.
 • De uitslag van een enquête onder het personeel;
  Deze enquête gaat over twee vragen:
 • vinden de medewerkers de huidige manier waarop ze medezeggenschap hebben bij voorgenomen besluiten een goed alternatief voor medezeggenschap via een or?;
 • steunen zij uw verzoek om ontheffing?

Download hier de korte uitleg 'Wat doet een ondernemingsraad?'
Deze uitleg kunt u naar uw medewerkers sturen bij uw enquête.

 • De statuten van de onderneming waaruit blijkt dat de gekozen vorm van medezeggenschap niet onderdoet voor wat de WOR hierover regelt.

De SER vraagt de betrokken vakbonden of zij bezwaar hebben tegen ontheffing van uw or-plicht.

Een ontheffing geldt maximaal vijf jaar.

Artikel 5 WOR: Ontheffing van plicht tot instelling or


FAQ Medezeggenschap

Overzicht verleende ontheffingen

BügelHajema Adviseurs B.V.
Aanvangsdatum:15 oktober 2021
Duur: 5 jaar
Reden: Sprake van werknemerszelfbestuur.

CKO KleurRijk
Aanvangsdatum: 27 augustus 2021
Duur: 3 jaar
Reden: Organisatie op basis van het sociocratische kringmodel.

Talent B.V.
Aanvangsdatum:15 mei 2023
Duur: 5 jaar
Reden: Organisatie met interactieve medezeggenschap gebaseerd op Sociocratische Kring Methodiek (SKM).

Wonen plus Welzijn
Aanvangsdatum: 30 mei 2023
Duur: 3 jaar
Reden: Organisatie met zelfsturende teams.

Holland Colours N.V.
Aanvangsdatum: 25 mei 2023
Duur: 5 jaar
Reden: Enerzijds is er sprake van vertegenwoordiging via een vertrouwenscommissie en anderzijds van werknemerszelfbestuur.