Start een or of pvt

Waar moet je aan denken als je een or of pvt wilt oprichten? Belangrijke onderwerpen zijn: de samenstelling, de verkiezingen, het reglement en eventueel een ondernemingsovereenkomst.

Oprichten or en pvt

Hoe krijg je een or of pvt van de grond? Je kunt hiervoor een aantal stappen doorlopen.

Samenstelling or en pvt

De or en de pvt bestaan uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Het is belangrijk dat de or of pvt een goede afspiegeling is van de organisatie. Lees hier meer over de samenstelling.

Verkiezingen

Wat komt er kijken bij de organisatie van verkiezingen

Reglement

Elke or moet een reglement hebben. Voor de pvt is dit niet verplicht, maar wel aan te raden. Lees hier hoe een reglement kan worden opgesteld.

Ondernemingsovereenkomst

De rechten of bevoegdheden van de or en pvt kunnen worden uitgebreid. Dit kan via een cao, maar ook via een overeenkomst tussen de ondernemer en de or of pvt. We noemen dit een ondernemingsovereenkomst.