Introductie medezeggenschapsstructuren

De medezeggenschap kun je op verschillende manieren vormgeven. Dat hangt vooral af van waar in de organisatie het uiteindelijke besluit wordt genomen. Het uitgangspunt is dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. We schetsen hier kort welke vormen mogelijk zijn volgens de Wet op de ondernemingsraden en de Wet op de Europese ondernemingsraden.

Ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden gaat uit van van de ondernemingsraad. Dat is de standaard voor alle organisaties waar vijftig of meer mensen werken.

Onderdeelcommissie

Als een or van mening is dat het beter werkt als medewerkers van een onderdeel van de organisatie zelf hun medezeggenschap uitoefenen, dan kan hij voor dat onderdeel een bijzondere commissie instellen. Lees hier meer over de onderdeelcommissie.

Personeelsvertegenwoordiging

In organisaties waar tussen de tien en de vijftig mensen werken kan een personeelsvertegenwoordinging (pvt) worden ingesteld.

Personeelsvergadering

In organisaties waar tussen de tien en de vijftig mensen werken en waar geen pvt of or is ingesteld, moet de ondernemer twee keer per jaar een personeelsvergadering houden. In deze vergadering wordt alles besproken wat de onderneming aangaat. Elke werknemer heeft het recht zijn mening te geven en mag voorstellen doen. De personeelsvergadering heeft enkel adviesrecht.
Artikel 35b WOR: regels voor de personeelsvergadering

Centrale ondernemingsraad

Grotere organisaties met meerdere bedrijfsonderdelen kunnen per onderneming een or instellen. Maar soms is het verstandig om de medezeggenschap centraal te regelen voor álle ondernemingen. Lees hier meer over de centrale ondernemingsraad (cor).

Groepsondernemingsraad

Soms is het handig om voor slechts enkele organisatieonderdelen een overkoepelende medezeggenschapsstructuur te hebben. In zo’n geval kan een groepsondernemingsraad (gor) uitkomst bieden.

Gemeenschappelijke ondernemingsraad

Wanneer een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt die zó sterk met elkaar samenhangen dat de instelling van afzonderlijke or’s minder effectief is, dan kan hij een gemeenschappelijke or (gem.or) instellen. Dat is ook mogelijk als er sprake is van twee of meer ondernemingen die elk apart te klein zijn voor een or, maar gezamenlijk wel voldoen aan het criterium van vijftig medewerkers of meer.

Europese ondernemingsraad

Nederlandse multinationals met vestigingen binnen de EU moeten hun werknemers in Nederland en in andere vestigingen binnen de Europese Unie in ieder geval één keer per jaar informeren en raadplegen over grensoverschrijdende aangelegenheden. Dit kan door de instelling van een Europese ondernemingsraad (Eor).

Tijdelijke ontheffing

Tot slot: als er sprake is van bijzondere omstandigheden die een goede toepassing van de WOR belemmeren, kan de ondernemer de SER vragen tijdelijk ontheffing te verlenen van de plicht een or in te stellen. Dit wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend. Lees hier meer over de mogelijkheid van ontheffing van de plicht een or in te stellen.


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.