Aan de slag met de or of de pvt

Je bent gekozen als ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en kunt nu aan de slag. Hoe zit het met de bescherming van het individuele or-lid? Hoe ga je te werk? Welke rechten heb je en welke faciliteiten staan je ter beschikking? Hoe verdeel je de taken? Wat wordt de eigen strategie en wat worden jullie speerpunten? Hoe en wanneer overleg je met de bestuurder, de raad van commissarissen of de raad van toezichthouders en hoe onderhoud je contact met de achterban?

Rechtspositie van or- en pvt-leden

In je werk voor de or en de pvt moet je je onafhankelijk kunnen opstellen tegenover de bedrijfsleiding. Daarom is het goed om te weten dat je beschermd bent tegen benadeling en ontslag. Lees hier meer over je rechtspositie.

Commissies en werkgroepen

Welke mogelijkheden zijn er om het werk behapbaar te houden en binnen de or of pvt te verdelen?  Lees meer over commissies en werkgroepen.

Faciliteiten

Om je medezeggenschapswerk goed te kunnen doen, heb je faciliteiten (middelen) nodig. Waar kun je dan aan denken? Daarnaast is het belangrijk dat er geld en tijd beschikbaar wordt gesteld en dat je je mag scholen en deskundigen kunt raadplegen. Lees hier meer over faciliteiten.

Rechten

Welke rechten heb je als or of pvt?

Zie ook:

Strategie bepalen

Het is niet alleen belangrijk dat je als or of pvt betrokken bent bij de organisatiestrategie op de langere termijn, maar minstens zo belangrijk is het om een eigen missie en visie te ontwikkelen en na te denken over belangrijke speerpunten waar de or of de pvt zich tijdens de zittingsperiode hard voor wil maken. Lees hier hoe je je strategie kan bepalen.

Overleg met de bestuurder

Er zijn formele en informele momenten voor overleg met je bestuurder

Overleg met toezichthouders

Het is belangrijk om met de raad van commissarissen (rvc) of de raad van toezicht (rvt) een goed contact te onderhouden. 
Lees meer over het overleg met toezichthouders.

Communicatie met de achterban

Wie is je achterban? Wat moet je er mee en hoe benader je de achterban? 
Leer hier meer over de communicatie met de achterban.

Zie ook:


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.