Strategie bepalen van de or of de pvt

Het is belangrijk dat de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) betrokken is bij de visie en langetermijnstrategie van de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat de or of de pvt nadenkt over een eigen strategie en wat belangrijke speerpunten zijn.

Bepaal als or of pvt je strategie

Voor iedere organisatie is het aan te bevelen om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen voor de langere termijn. Belangrijk is dat de or of de pvt hierbij betrokken wordt.
Maar minstens zo belangrijk is dat de or of de pvt ook zelf een missie en visie ontwikkelt en nadenkt over belangrijke eigen speerpunten voor de zittingsperiode.
De or of pvt vertaalt de eigen strategie vervolgens naar een werkplan. Dit zorgt ervoor dat de or of pvt zich niet alleen bezighoudt met voorstellen vanuit het bestuur, maar ook zelf komt met onderwerpen die belangrijk zijn voor de organisatie en haar medewerkers. Het is aan te bevelen om de eigen strategie naast die van de bestuurder te leggen en met elkaar te bespreken. Hiervoor kan de or of de pvt bijvoorbeeld de artikel-24-vergadering gebruiken.

Hulpmiddelen

De SER ontwikkelde samen met adviesbureau De Koers de hulpmiddelen 'KoersKaart’ en ‘RoadMapp':

Hiermee kun je op een eenvoudige manier de strategie en koers van je or of pvt bepalen. Je kunt de tools ook gebruiken als voorbereiding op een trainingsdag.


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.