De groepsondernemingsraad

Medezeggenschap zorgt ervoor dat medewerkers invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Grote organisaties met meerdere bedrijfsonderdelen kunnen per onderneming een or instellen, maar soms is het verstandig om voor bepaalde bedrijfsonderdelen die willen samenwerken, een groepsondernemingsraad in te stellen.

Groepsondernemingsraad (gor)

Een gor is een overkoepelende or voor enkele or’s in een samenwerkingsverband. Het kan gaan om verschillende ondernemingen van één ondernemer of om een concern. Wil je voor bepaalde organisatieonderdelen een overkoepelende or, dan is een groepsondernemingsraad (gor) een optie.

De gor heeft dezelfde bevoegdheden als een or, maar behandelt alleen zaken die van belang zijn voor alle of de meerderheid van de ondernemingen waarvoor de gor is ingesteld. De gor mag geen zaken behandelen die aan de centrale ondernemingsraad worden voorgelegd.

Samenstelling gor

De leden van de gor worden gekozen via getrapte verkiezingen, dat wil zeggen, uit en door de leden van de betrokken ondernemingsraden. Wanneer een onderdeel van het bedrijf geen medezeggenschapsorgaan heeft, kan een medewerkers uit dit onderdeel toch in de gor vertegenwoordigd zijn. De gor regelt in zijn reglement hoe deze vertegenwoordiging wordt gekozen en uit hoeveel leden de gor bestaat.

Artikel 33, lid 2 en 3 WOR: Instelling centrale/groepsondernemingsraad
Artikel 34, lid 3 WOR: Samenstelling centrale/groepsondernemingsraad
Artikel 35 WOR: Bevoegdheden centrale/groepsondernemingsraad


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.