Medezeggenschap bij multinationals

Een ondernemingsraad (or) bij een multinationale onderneming loopt vaak tegen het probleem aan dat niet duidelijk is waar precies in de organisatie de zeggenschap ligt. Daarnaast heeft een (centrale) or (cor) van een multinationale onderneming, nog meer dan andere medezeggenschapsorganen, te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zeggenschapsverhoudingen

De zeggenschapsverhoudingen in een multinationale onderneming zijn niet altijd duidelijk. Daardoor is het voor een (c)or ook niet altijd helder waar de besluiten worden genomen. Zeker als het hoofdkantoor zich buiten Nederland bevindt, is het lastig om invloed uit te oefenen op die besluitvorming.

Artikel 31 lid 3 WOR geeft de (c)or informatierecht over de zeggenschapsverhoudingen en de duurzame betrekkingen die de ondernemer onderhoudt in internationale groepsverhoudingen.

Pas als de (c)or beschikt over de informatie over de internationale zeggenschapsverhoudingen en de namen en de contactgegevens van de bestuurders die feitelijk de beslissende besluiten voor de Nederlandse onderneming nemen, kan de (c)or hen ook benaderen met verzoeken om informatie. Daarmee kan de ondernemingsraad tijdig invloed uitoefenen, bijvoorbeeld als het buitenlandse moederbedrijf besluit te reorganiseren.

Europese ondernemingsraad

Bij multinationale ondernemingen houdt het beleid en de medezeggenschap niet op bij de Nederlandse grens. Behalve een (centrale) ondernemingsraad kan er dan ook nog sprake zijn van een Europese ondernemingsraad.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en medezeggenschap

Multinationale ondernemingen kunnen te maken krijgen met complexe problemen. Denk aan: kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieuvervuiling, corruptie, etc. De Nederlandse overheid verwacht dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen volgen.