De personeelsvertegenwoordiging (pvt)

Medezeggenschap zorgt ervoor dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering. In kleine organisaties kan hiervoor een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Wat is een pvt en is een pvt verplicht? Wat als een ondernemer geen pvt wil instellen?

Een pvt is een inspraak– en medezeggenschapsorgaan voor organisaties met tussen de tien en vijftig medewerkers. Lees hier wie precies worden bedoeld als het over deze medewerkers gaat.

De pvt behartigt de belangen van het personeel en praat mee over het organisatie- en personeelsbeleid. Zo zet de pvt zich vooral in voor voldoende werkoverleg, goede arbeidsomstandigheden, naleving van de regels rond arbeidsvoorwaarden en arbeids- en rusttijden, diversiteit in het aannamebeleid en gelijke behandeling en beloning van werkenden.

De pvt heeft minimaal twee maal per jaar overleg met de ondernemer.

Wanneer is een pvt verplicht?

Een pvt is verplicht als meer dan de helft van de medewerkers daarom vraagt of als het in de cao staat.

Een ondernemer kan ook vrijwillig een pvt instellen.

Is er geen or of pvt maar zijn er wel meer dan tien medewerkers? Dan moet de ondernemer minstens tweemaal per kalender jaar een personeelsvergadering organiseren om de medewerkers informatie en inspraak te geven.

Artikel 35b WOR: over de personeelsvergadering.
Artikel 35c WOR: over de pvt.
Artikel 35d WOR: over de pvt bij minder dan tien werknemers.

Wat als de ondernemer geen pvt wil instellen?
Medewerkers kunnen de kantonrechter vragen de ondernemer te verplichten om binnen een bepaalde termijn een pvt in te stellen. Het is ook mogelijk de bemiddeling van de bedrijfscommissie hiervoor in te roepen.

Lees hier meer over de start van een or of pvt.
 

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.