Verkiezingen voor de or of pvt

De ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) wordt gekozen uit en door de medewerkers van de organisatie (de wet spreekt van ‘in de onderneming werkzame personen’). Dit gebeurt bij geheime schriftelijke stemming.

De organisatie van de verkiezingen voor de eerste or of pvt is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Daarna is het de verantwoordelijkheid van de or of de pvt.
In het reglement van de or staat beschreven hoe en wanneer verkiezingen gehouden moeten worden, wie zich verkiesbaar kunnen stellen en wie stemrecht heeft.
De wet schrijft niet voor hoe je de verkiezingen voor de pvt moet vormgeven. Het is aan te raden om hiervoor aan te sluiten bij de regels voor de or-verkiezingen.

Verder is het verstandig om voor het organiseren van de verkiezingen een tijdelijke verkiezingscommissie in te stellen.

Het voorbereiden van de verkiezingen vraagt de nodige aandacht. Alle stappen moeten op tijd worden gezet, anders kunnen de verkiezingen ongeldig worden verklaard en loop je de kans dat de verkiezingen over moeten. Houd rekening met een periode van ongeveer dertien weken.

De stappen zijn:

  • Kijk of je reglement nog actueel is. Op basis van wat er in dit reglement is beschreven, schrijf je de verkiezingen uit.
  • Stel de verkiezingsdatum vast en kondig die aan in de organisatie.
  • Bepaal op welke manier er gestemd kan worden (schriftelijk of digitaal).
  • Stel een lijst met verkiesbare en kiesgerechtigde personen op.
  • Laat kandidatenlijsten indienen. Lees hier meer over kandidaatstelling.
  • Maak in de organisatie bekend wie zich kandidaat hebben gesteld.

Zijn er minder kandidaten dan te bezetten zetels (of evenveel kandidaten als zetels), dan worden die kandidaten geacht te zijn verkozen en stopt hier het proces.

Zijn er meer kandidaten dan te bezetten zetels in de or, dan moet je verkiezingen organiseren en moeten de medewerkers daadwerkelijk stemmen. Daarvoor volgen nog de volgende stappen :

  • Richt op de verkiezingsdag een stemlokaal in of zorg dat er digitaal gestemd kan worden.
  • Tel na afloop de stemmen.
  • Maak de uitslag van de verkiezingen en de samenstelling van de or of pvt bekend.

Kijk voor meer informatie ook in het Voorbeeldreglement ondernemingsraden of de Leidraad personeelsvertegenwoording.

Artikel 10 WOR: Organisatie verkiezingen
Artikel 11 WOR: Bekendmaking uitslag en samenstelling
Artikel 35c lid 1 WOR: regels voor de personeelsvertegenwoordiging

Lees hier meer over de start van een or.