Trainers/adviseurs medezeggenschap

Medezeggenschap is boeiend, maar niet altijd even makkelijk. Je kunt te maken krijgen met ingewikkelde vraagstukken. Het is belangrijk dat or- en pvt-leden gebruik maken van hun recht op scholing om daardoor hun medezeggenschapswerk goed te kunnen doen. Bij sommige lastige trajecten is het ook aan te bevelen om een adviseur in te schakelen. Je kunt als or- of pvt-lid namelijk niet alles weten.

Trainers

Om medezeggenschap in organisaties te bevorderen is het belangrijk dat or’s en pvt’s zich jaarlijks scholen. Hierbij is het aan te bevelen om de scholingsbehoefte jaarlijks in kaart te brengen voor de voltallige or/pvt, maar ook voor eventuele commissieleden.

Het aanbod aan opleidingen is groot. Er worden zowel maatwerk- als standaardtrainingen aangeboden. Een maatwerktraining wordt naar de wens van de betreffende or/pvt ingericht en is ook alleen voor die or/pvt bedoeld. Voorafgaand aan de training vindt er een gesprek plaats met één of meerdere opleiders, waarin je aangeeft waar behoefte aan is. Op basis van dat gesprek komt de opleider met een programmavoorstel en een offerte.
Standaardcursussen (open inschrijvingen) zijn algemeen van aard. Je kunt je hier als or, pvt of commissie in zijn geheel of als individueel lid voor inschrijven. Bij zo’n cursus zijn ook leden van andere organisaties aanwezig.

Waar moet je op letten?

  • Stel de bestuurder vooraf op de hoogte van de scholing en een indicatie van de kosten.
  • Om het maximale uit een maatwerkscholing te halen is het belangrijk dat je vooraf goed bedenkt wat het doel van de training is. Formuleer om die reden vooraf leerdoelen.
  • Voor een maatwerktraining is een ‘klik’ met de trainer belangrijk. Zijn/haar manier van werken moet bij jullie passen. Nodig daarom meerdere opleiders uit voor een gesprek om kennis te maken en om uit te leggen wat jullie wensen zijn.
  • Voor geregistreerde opleiders en gecertificeerde opleidingsbureaus op gebied van medezeggenschap kun je bijvoorbeeld kijken op de website van SCOOR-RMZO.

Adviseurs

Soms krijgt een or of pvt te maken met ingewikkelde adviesaanvragen of instemmingsverzoeken waarbij veel komt kijken en die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor medewerkers. Belangrijk is dat je altijd weloverwogen met een advies komt of instemming geeft. Merk je dat er binnen de or/pvt onvoldoende ervaring en kennis aanwezig is om een adviesaanvraag of instemmingsverzoek te kunnen beoordelen, schakel dan een deskundige in.
Is de benodigde expertise in de organisatie aanwezig, dan kun je ook daar gebruik van maken. Is deze expertise er niet of wil je ervan verzekerd zijn dat de deskundige onafhankelijk is en objectief naar het onderwerp kan kijken, schakel dan een externe adviseur in.

Waar moet je op letten?

  • Stel de bestuurder op de hoogte van de inhuur van de externe adviseur en geef vooraf een indicatie van de kosten. De or heeft geen formele toestemming van de bestuurder nodig voor de inhuur van een externe deskundige, een pvt wel.
  • Bedenk vooraf goed wat je van de externe adviseur verwacht. Probeer dit zo concreet mogelijk te definiëren. Nodig meerdere adviseurs uit voor een gesprek en kies de adviseur die goed bij de opdracht en ook bij de or/pvt past.
  • Kijk voor adviseurs op gebied van medezeggenschap bijvoorbeeld in het register van SCOOR-RMZO.