SCOOR-RMZO overleg

Stichting SCOOR-RMZO

Stichting SCOOR-RMZO heeft als doel om de medezeggenschap te bevorderen door de kwaliteit van trainingen/adviezen voor leden van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen te bewaken. Dit doet de stichting door certificering van bureaus en registratie van professionals die zich bezighouden met medezeggenschap. Daarmee weten or/pvt en bestuurder dat deze trainingen/adviezen van hoog niveau zijn.

or, pvt en bestuurder

Het volgen van training of inschakelen van een adviseur kan jouw or en pvt versterken. Dat is goed voor de medezeggenschap in jouw organisatie.

MZ-Professional

Je bent een mz-professional (opleider of adviseur in de medezeggenschap) en je wilt je graag onderscheiden van andere opleiders en adviseurs, dan is het keurmerk van SCOOR-RMZO iets voor jou.

Opleidingsbureaus

Met het keurmerk SCOOR-RMZO kun je je als opleidingsbureau onderscheiden in de medezeggenschap. Het keurmerk laat zien dat je je dienstverlening voor de doelgroep medezeggenschap op orde hebt.