Certificeringsregeling opleidingsbureaus

De certificering door stichting SCOOR-RMZO gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen die door SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een opleidingsbureau aan deze eisen voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.

Meer informatie:

Ook voor zzp'ers

Daar waar in de certificeringsregeling het woord bureau wordt gebruikt, wordt ook gedoeld op eenmanszaken, zzp’ers en samenwerkingsverbanden daarvan. De bureaus moeten zich richten op scholing en vorming van or’s en or-leden.