Auditbureau

De auditwerkzaamheden voor stichting SCOOR-RMZO worden door een extern en onafhankelijk auditbureau verricht. Het auditbureau moet werken volgens een door SCOOR-RMZO vastgestelde richtlijn.

De auditwerkzaamheden zijn: 
  • Initiële (eerste) audit
  • Herhalingsaudit
  • Aanvullend onderzoek als niet (meer) aan de eisen wordt voldaan

CIIO voert de audits uit van SCOOR-RMZO. De auditors van CIIO zijn onafhankelijk. CIIO wil met certificeren vooral inspireren en aanzetten tot zelfreflectie.