Auditbureau

De auditwerkzaamheden voor stichting SCOOR-RMZO worden door een extern en onafhankelijk auditbureau verricht. Het auditbureau moet werken volgens een door SCOOR-RMZO vastgestelde richtlijn.

SCOOR-RMZO heeft de opdracht voor het verrichten van de auditwerkzaamheden via een aanbestedingsprocedure aan CIIO BV gegund. Stichting SCOOR-RMZO en CIIO zijn hiervoor een raamovereenkomst aangegaan.

De auditwerkzaamheden zijn: 

  • Initiële (eerste) audit
  • Herhalingsaudit
  • Steekproefsgewijze audit
  • Aanvullend onderzoek als niet (meer) aan de eisen wordt voldaan

Meer informatie over de auditorganisatie CIIO, vindt u op: www.ciio.nl

 

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.