Geaccrediteerde activiteiten

Alleen door SCOOR-RMZO geaccrediteerde bij- en nascholing kan worden opgevoerd in het kader van de (her)registratie. Zowel aanbieders als cursisten kunnen accreditatie aanvragen. Daarnaast is het mogelijk geaccrediteerd te worden als supervisor.

Bij- en nascholing

Op de website van PE-online staat in de opleidingsagenda een overzicht van scholingsactiviteiten die al geaccrediteerd zijn.

Supervisoren

Hieronder een overzicht van de geaccrediteerde supervisoren.

E. Aptroot
ellenaptroot@planet.nl
06 150 78 451
www.systeemtheoretisch-ontwikkelingsperspectief.nl

A.E.M. Dekkers
annelies.dekkers@hotmail.com
06 224 32 170
nl.linkedin.com/in/anneliesdekkers

Intervisiegroepen

Voor de herregistratiefase is meedoen aan geaccrediteerde intervisie verplicht . Daarvoor kun je zelf een intervisiegroep oprichten of je aansluiten bij een bestaande intervisiegroep. Wil je je aansluiten bij een intervisiegroep? Neem dan contact op met de contactpersoon van de intervisiegroep (xlsx) uit de lijst.
Aanvragen voor nieuwe intervisiegroepen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie. Maak daarvoor gebruik van het aanvraagformulier en de intervisieovereenkomst.

Accreditatievoorwaarden intervisiegroepen

De accreditatie van intervisie is verplicht voor de herregistratiefase. Door het deelnemen aan intervisie kun je punten halen die noodzakelijk zijn voor het behoud van de registratie. Daarbij gelden de volgende criteria:

  • Intervisie wordt alleen erkend als deelgenomen is aan een geaccrediteerde intervisiegroep.
  • Intervisiegroepen worden geaccrediteerd als ze zich houden aan het intervisiereglement van het register.

De volledige voorwaarden vind je in het intervisiereglement. Er is ook een intervisieovereenkomst. Aanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie.

Wanneer je inspiratie op wil doen over je opleidingswensen kan je de competentieprofielen raadplegen.

Online aanvraag Aanvraagformulier Accreditatie Intervisiegroepen

Online aanvraagformulier voor supervisor