Commissies

Binnen SCOOR-RMZO zijn drie commissies actief: de beoordelingscommissie, de accreditatiecommissie en de curriculum commissie. Deze commissies hebben naast uitvoerende taken ook een gevraagde en ongevraagde adviserende rol richting het bestuur van SCOOR-RMZO.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie van SCOOR-RMZO is een door het bestuur ingestelde commissie met de volgende taken:

a. Registratie van MZ-opleiders en kandidaat MZ-opleiders en herregistratie. 
b. Controleren van de kwaliteit van de geregistreerde opleiders door middel van steekproeven.
c. Beoordelen bijzondere aanvragen.
d. Advisering aan het bestuur van SCOOR-RMZO.

Commissieleden:
Rob Kusters
Betty Dorgelo
Geertrude van Amerongen
Wim van Santbrink

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie van SCOOR-RMZO is een door het bestuur ingestelde commissie met de volgende taken:

a. De accreditatie van trainer-, coach- en/of docentenopleidingen, voorwaardelijk om toegelaten te worden tot het register.
b. De accreditatie van bij- en nascholing, leidend tot het behalen van punten in het kader van de herregistratie.
c. De accreditatie van supervisoren, wiens supervisie leidt tot het behalen van punten in het kader van de herregistratie.
d. Accreditatie van intervisiegroepen, waarvan deelname leidt tot het behalen van punten in het kader van de herregistratie.
e. Accreditatie aanbieders bij en nascholing.
f. Advisering aan het bestuur van SCOOR-RMZO.

Commissieleden:
Dick Onvlee
Lydia Schippers
Lukas van Steveninck
Tineke Visser
Robert Delsasso

Curriculum commissie

De curriculum commissie van SCOOR-RMZO is een door het bestuur ingestelde commissie met de volgende taken:

a. Profielschets voor MZ-opleider/ MZ-adviseur.
b. Aanbod generen voor MZ-opleiders en adviseurs voor PE-punten.
c. Realisatie opleiding tot MZ-opleider.
d. Advisering aan het bestuur van SCOOR-RMZO.

Commissieleden:
Tineke Visser
Dick Onvlee
Wim van Santbrink