Kosten certificering

Voor het certificaat van SCOOR-RMZO geldt een jaarlijkse financiƫle bijdrage.

De jaarlijkse financiële bijdrage betreft een vergoeding voor de kosten van het verrichten van de audits door het auditbureau en van de overige werkzaamheden van stichting SCOOR-RMZO. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is onderverdeeld in drie categorieën en hangt samen met de omvang van de marktomzet van een opleidingsbureau en met het al dan niet hebben van een ISO-certificering. De tarieven staan in de Regeling certificeringsbijdrage opleidingsbureaus (PDF, 145 kB).

Indien het opleidingsbureau een certificaataanvraag indient, kan de initiële audit plaatsvinden nadat de jaarlijkse financiële bijdrage aan SCOOR-RMZO betaald is.