Wat brengt SCOOR-RMZO jouw opleidingsbureau?

Met het keurmerk SCOOR-RMZO kun je je als opleidingsbureau onderscheiden in de medezeggenschap. Het keurmerk laat zien dat je je dienstverlening voor de doelgroep medezeggenschap op orde hebt. Je weet welke maatschappelijke thema’s er spelen en speelt daar in je trainingen op in. Je draagt bij aan het bevorderen van medezeggenschap in organisaties.

Een betrouwbaar keurmerk biedt de klant een manier om te beoordelen of jouw bedrijf kwaliteit levert. Daarmee onderscheid je je van de concurrent zonder keurmerk. SCOOR-RMZO is het enige keurmerk voor medezeggenschap.

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van medezeggenschapsorganen, door certificering van or-opleidingsbureaus.

Certificering voor een goede kwaliteit

Een goede scholing van or- en pvt-leden draagt bij aan de medezeggenschap in een organisatie. Maar hoe weet je welk opleidingsbureau in staat is een cursus of -training van kwaliteit te geven? Met de certificering van SCOOR-RMZO kunnen de or/pvt en de ondernemer erop vertrouwen dat opleidingsbureaus over voldoende kennis en kwaliteit beschikken om or/pvt-leden naar behoren te scholen. Stichting SCOOR-RMZO laat de bureaus onderzoeken aan de hand van criteria.

Informatie over certificering

SCOOR-RMZO geeft informatie over certificering en gecertificeerde bureaus. Zo kunnen or’s/pvt’s , ondernemers, medezeggenschapsorganisaties, opleidingsbureaus, adviseurs, opleiders, vakbladen en websites zien welke eisen SCOOR-RMZO aan opleidingsbureaus stelt en welke gekwalificeerde opleidingsbureaus zijn opgenomen in het register van gecertificeerde opleidingsbureaus.