Certificering opleidingsbureaus

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or-opleidingsbureaus. Daarmee weten or en ondernemer dat deze bureaus in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.

Certificering voor een goede kwaliteit

Een goede scholing van or-leden draagt bij aan de medezeggenschap in een organisatie. Maar hoe weet je welk opleidingsbureau in staat is een or-cursus of -training van kwaliteit te geven? Met de certificering van SCOOR-RMZO kunnen de or en de ondernemer erop vertrouwen dat opleidingsbureaus over voldoende kennis en kwaliteit beschikken om or-leden naar behoren te scholen. Stichting SCOOR-RMZO laat de bureaus onderzoeken aan de hand van criteria. 

Informatie over certificering

SCOOR-RMZO geeft informatie over certificering en gecertificeerde bureaus. Zo kunnen or’s, ondernemers, medezeggenschapsorganisaties, opleidingsbureaus, adviseurs, opleiders, vakbladen en websites zien welke eisen SCOOR-RMZO aan opleidingsbureaus stelt en welke gekwalificeerde opleidingsbureaus zijn opgenomen in het register van gecertificeerde opleidingsbureaus.

 

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.