Bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook neemt het besluiten over het verlenen, verlengen dan wel intrekken van de certificering van bureaus en de registratie van opleiders en adviseurs.

Verder neemt het bestuur besluiten over kwaliteitseisen, de begroting en inzet van middelen. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Het heeft de bevoegdheid beleidsvoorstellen vanuit de commissies het secretariaat over te nemen, of gemotiveerd af te wijzen of te wijzigen. 

Het bestuur bestaat uit:

  • M.G. Knoef, voorzitter
  • J. Jongejan, vertegenwoordiger van BVMZ
  • M.A. de Koning. vertegenwoordiger van BVMP
  • J. de Kramer, vertegenwoordiger uit de werkgeversorganisaties en overheidswerkgevers
  • P.H.M. de Jong, vertegenwoordiger uit de werknemersorganisaties 

Contact met de secretaris

M.P. (Rita) Betjes (secretaris)
M. (Mireille) Bosman (plaatsvervangend secretaris)

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.