Goede scholing: informatie voor or, pvt en bestuurder

Het volgen van opleiding en training kan jouw or en pvt versterken. Dat is goed voor de medezeggenschap in jouw organisatie. Maar hoe weet je nu of een opleider goede kwaliteit levert? SCOOR-RMZO geeft een keurmerk aan opleiders en bureaus die toetsbaar goede scholingen en trainingen verzorgen.

Het is belangrijk dat or- en pvt-leden hun kennis over medezeggenschap bijhouden en vergroten. Dit geldt ook voor andere belangrijke onderwerpen waar zij mee te maken krijgen zoals duurzaamheid en digitalisering. Hierdoor worden or's en pvt's betere gesprekspartners voor de bestuurder en volgen er betere besluiten die ook op meer draagvlak in de organisatie kunnen rekenen.

Or’s en pvt’s hebben om die reden recht op scholing (artikel 18 WOR en artikel 35c WOR). De bestuurder is verplicht om leden van de or’s en pvt’s een aantal dagen per jaar de gelegenheid te geven zich te scholen.

Maar hoe vind je een goede opleider in het oerwoud van aanbieders? Stichting SCOOR-RMZO kan je helpen bij je keuze. SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van scholingsaanbieders. Opleidingsbureaus worden getoetst door een onafhankelijk auditbureau en voor opleiders geldt dat ze zich aantoonbaar moeten blijven ontwikkelen en jaarlijks voldoende ‘vlieguren’ moeten maken als opleider in medezeggenschap.

Via de website van SCOOR-RMZO kun je zien welke opleidingsbureaus het keurmerk dragen. In het register PE-online vind je de geregistreerde opleiders. Misschien is er wel eentje bij jou in de buurt.

Zoek een MZ-opleider door een achternaam en/of een plaatsnaam in te vullen

Scholing van or- en pvt-leden is de investering waard. Ieder bureau of opleider mag in principe zijn eigen tarief rekenen. Maar om inzicht te geven wat redelijke kosten zijn voor kwalitatieve scholing stelt de SER jaarlijks richtbedragen vast.