Wat zijn richtbedragen?

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER formuleert jaarlijks richtbedragen voor kwalitatief goede scholing van or-leden. Dit vloeit voort uit haar taak om de (kwaliteit van de) medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De (jaarlijks door de SER vastgestelde) richtbedragen voor or-cursussen zijn te vinden op de website van de SER.

De richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing van voldoende kwaliteit (hieronder vallen geen accommodatiekosten). Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtsnoer, bedoeld om houvast te geven aan ondernemer en or in hun overleg over cursussen en de kosten daarvan. De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk gehanteerd worden door de erkende opleidingsinstituten op het gebied van medezeggenschap.