Nieuwsoverzicht medezeggenschap

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Medezeggenschap.

Hoe voer je het gesprek over strategische onderwerpen in je organisatie?

12-06-2024

Of het nu gaat om de energietransitie, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, geopolitieke verschuivingen of digitalisering: vroeg of laat zul je als organisatie actie moeten ondernemen bij één of meer van deze strategische onderwerpen. Medezeggenschap kan hier een belangrijke rol bij spelen. Het gesprek over deze ontwikkelingen aangaan kan een uitdaging zijn. In de handreiking 'Toekomstgerichte medezeggenschap' vind je tips hoe je strategische onderwerpen binnen jouw organisatie op de agenda zet.

Or-verkiezingen: wat zijn de spelregels?

05-06-2024

Vóór elke nieuwe zittingstermijn moeten er or-verkiezingen plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat de verkiezingen eerlijk verlopen en alle kandidaten evenveel tijd krijgen om zich te profileren. De procedure leidt in de praktijk soms tot verwarring. Hoe zit het precies?

Hoe bepalen we onze koers als ondernemingsraad?

07-05-2024

Wij zijn als nieuwe or van start gegaan en er komt best veel op ons af. Hoe voorkomen we dat we verdrinken in alle onderwerpen? Hoe bepalen we onze strategie? Hoe stellen we prioriteiten en welke resultaten willen we bereiken?

Adviesaanvraag Politiek Primaat in de WOR

17-04-2024

Net als in het bedrijfsleven geldt de Wet op Ondernemingsraden (WOR) ook voor medezeggenschap bij de overheid. De wetgever wil dat de medezeggenschap bij de overheid zo volledig mogelijk aansluit bij die van het bedrijfsleven, behalve als de bijzondere positie van de overheid maakt dat dat niet kan. De SER wordt hierover om advies gevraagd.

Hoe betrek je flexwerkers bij de medezeggenschap?

10-04-2024

In onze onderneming willen de flexwerkers graag meepraten over het beleid en de gang van zaken. Als or vinden we dit een prima idee, omdat hun betrokkenheid goed is voor de arbeidsverhoudingen, de informatie-uitwisseling, het welbevinden van de werkenden en de productiviteit en het rendement in het bedrijf. Maar hoe pakken we dit aan?

Medezeggenschap doe je samen

13-03-2024

Onze bestuurder laat verzoeken om informatie links liggen, beantwoordt e-mails niet en schendt afspraken. Daardoor boeken we als ondernemingsraad geen resultaten. De bestuurder op zijn beurt vindt dat wij onvoldoende met hem communiceren. Ook stoort het hem dat hij geen notulen krijgt van de or-vergaderingen.

Hoe kunnen we als ondernemingsraad beter en eerder anticiperen?

07-02-2024

Als or hebben wij vaak het gevoel dat we achter de feiten aanlopen. We willen eerder een rol spelen in de besluitvorming en ook de achterban daar beter bij betrekken. Hoe pakken we dit aan bij een instemmingsaanvraag?

Medezeggenschap voor iedereen

28-11-2023

“De vernieuwde medezeggenschap geeft meer werkplezier en betekent ook dat we als bestuurders een betere binding krijgen met onze achterban”, zegt Eduard van Bockel. Hij is bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Sint Jacob uit Haarlem en Heemstede. Vijf jaar geleden zet deze organisatie de eerste stap naar de vernieuwing van medezeggenschap.

NXP Semiconductors Netherlands BV wint Driehoek 3D Trofee 2023

22-11-2023

NXP Semiconductors Netherlands BV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

Bijeenkomsten voor adviseurs/trainers van or of pvt over nieuwe pensioenwet

06-11-2023

Recentelijk is de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer aangenomen. Alle pensioenregelingen in Nederland ondervinden hiervan de gevolgen. Omdat een pensioenregeling een complex onderwerp is, kunnen ondernemingsraden veelal de ondersteuning van professionals goed gebruiken.