Nieuwsoverzicht medezeggenschap

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Medezeggenschap.

Rol ondernemingsraad bij rapportageplicht evenwichtige man-vrouwverhouding in (sub)top bedrijven

31-05-2023

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst verslag uitbrengen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top en laten zien welke plannen zij hebben om meer diversiteit te bereiken binnen hun organisatie. Ondernemingsraden van deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het vaststellen en behalen van deze doelen.

Andere arbodienst: kan dat zomaar?

11-05-2023

Onze bestuurder heeft eigenmachtig een andere arbodienst gecontracteerd. Zonder instemming te vragen aan de or. Als or hebben wij het besluit daarna nietig verklaard. Maar volgens onze bestuurder is hij vrij in de keuze van de arbodienst en het contract. Hoe zit dat?

Overleg in de driehoek bij Eneco: Vijf voorbeelden van duurzame samenwerking

17-01-2023

Energieleverancier Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor het beste overleg tussen de medezeggenschap, bestuur en raad van toezicht. Wat maakt de samenwerking in de driehoek bij Eneco succesvol?

NV Eneco wint Driehoek 3D Trofee 2022

24-11-2022

NV Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

De rol van keurmerk SCOOR-RMZO – Wat levert certificering op?

01-11-2022

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor ondernemingsraden en pvt’s door certificering van opleidingsbureaus. Het biedt or en bestuurder garantie over de opleidingskwaliteit. Sinds vier jaar heeft trainingsbureau INFÁCY een certificering. Wat zijn hun ervaringen en hoe zien zij de rol van SCOOR-RMZO?

Doe heel november inspiratie op tijdens de Maand van de Medezeggenschap

28-10-2022

November 2022 is de Maand van de Medezeggenschap. De maand is bedoeld om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in vele organisaties. Tijdens de maand kun je aan interessante activiteiten deelnemen.

SER stelt richtbedragen or-scholing 2023 vast

24-10-2022

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2023 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.160 euro per dagdeel per or (was in 2022: 1.100 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid, net als in 2021.

Nominaties Driehoek 3D Trofee 2022/2023, de prijs voor het beste overleg in ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

19-10-2022

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2022/2023, de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.

‘Digitalisering vergroot overlevingskansen organisaties’

27-09-2022

Werken bij een digitaal fitte organisatie betekent meer werkplezier, een efficiëntere uitvoering van de bedrijfstaken en een grotere onderlinge betrokkenheid. Aldus Nienke de Bruijn (29), organisatieadviseur bij Linxx, en Geert-Jan Staal (37), hoofdagent bij de Politie Eenheid Amsterdam. Beiden maken deel uit van het Jongerennetwerk Medezeggenschap van het SER-Jongerenplatform.

Medezeggenschap over strategische onderwerpen nu extra hard nodig

26-09-2022

Kyra Keybets, senior beleidsmedewerker bij de SER, maakt zich druk over veel problemen in de wereld, maar leert van de schrijver Covey dat het effectiever is om te kijken op welke issues ze wél invloed kan uitoefenen: haar cirkel van invloed. Vanuit haar deskundigheid wil ze medewerkers en bestuurders/managers wijzen op inspirerende video’s van bedrijven die werk maken van medezeggenschap. Met als boodschap: blijf met elkaar in gesprek en kijk verder dan de problemen van vandaag.