Nieuwsoverzicht medezeggenschap

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Medezeggenschap.

Adviesaanvraag Politiek Primaat in de WOR

17-04-2024

Net als in het bedrijfsleven geldt de Wet op Ondernemingsraden (WOR) ook voor medezeggenschap bij de overheid. De wetgever wil dat de medezeggenschap bij de overheid zo volledig mogelijk aansluit bij die van het bedrijfsleven, behalve als de bijzondere positie van de overheid maakt dat dat niet kan. De SER wordt hierover om advies gevraagd.

Hoe betrek je flexwerkers bij de medezeggenschap?

10-04-2024

In onze onderneming willen de flexwerkers graag meepraten over het beleid en de gang van zaken. Als or vinden we dit een prima idee, omdat hun betrokkenheid goed is voor de arbeidsverhoudingen, de informatie-uitwisseling, het welbevinden van de werkenden en de productiviteit en het rendement in het bedrijf. Maar hoe pakken we dit aan?

Medezeggenschap doe je samen

13-03-2024

Onze bestuurder laat verzoeken om informatie links liggen, beantwoordt e-mails niet en schendt afspraken. Daardoor boeken we als ondernemingsraad geen resultaten. De bestuurder op zijn beurt vindt dat wij onvoldoende met hem communiceren. Ook stoort het hem dat hij geen notulen krijgt van de or-vergaderingen.

Hoe kunnen we als ondernemingsraad beter en eerder anticiperen?

07-02-2024

Als or hebben wij vaak het gevoel dat we achter de feiten aanlopen. We willen eerder een rol spelen in de besluitvorming en ook de achterban daar beter bij betrekken. Hoe pakken we dit aan bij een instemmingsaanvraag?

Medezeggenschap voor iedereen

28-11-2023

“De vernieuwde medezeggenschap geeft meer werkplezier en betekent ook dat we als bestuurders een betere binding krijgen met onze achterban”, zegt Eduard van Bockel. Hij is bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Sint Jacob uit Haarlem en Heemstede. Vijf jaar geleden zet deze organisatie de eerste stap naar de vernieuwing van medezeggenschap.

NXP Semiconductors Netherlands BV wint Driehoek 3D Trofee 2023

22-11-2023

NXP Semiconductors Netherlands BV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

Bijeenkomsten voor adviseurs/trainers van or of pvt over nieuwe pensioenwet

06-11-2023

Recentelijk is de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer aangenomen. Alle pensioenregelingen in Nederland ondervinden hiervan de gevolgen. Omdat een pensioenregeling een complex onderwerp is, kunnen ondernemingsraden veelal de ondersteuning van professionals goed gebruiken.

SER stelt richtbedragen or-scholing 2024 vast

01-11-2023

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2024 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.250 euro per dagdeel per or (was in 2023: 1.160 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 200 euro per dagdeel per or-lid (was in 2022: 190 euro).

Nominaties Driehoek 3D Trofee 2023/2024, de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

16-10-2023

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2023/2024, de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.

Wij willen graag een or!

09-10-2023

Onze organisatie heeft geen or. Hoe kunnen medewerkers en/of bestuurder zorgen dat er eentje komt? Op de websites van vakbonden en werkgeversverenigingen is allerlei informatie te vinden over het organiseren van de eerste or-verkiezingen, maar wat gaat daaraan vooraf?