Nieuwsoverzicht medezeggenschap

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Medezeggenschap.

De or en digitalisering: kijk vooruit!

08-08-2023

De digitale transitie brengt grote veranderingen met zich mee. Organisaties schakelen over naar andere businessmodellen en van medewerkers wordt verwacht dat ze nieuwe vaardigheden aanleren en zich aanpassen. Bestuurders hebben daarbij meer dan ooit behoefte aan een or die een stevige sparringpartner is. Hoe worden wij dat?

Gaat de or ook over de (verre) toekomst?

07-07-2023

Energie besparen, CO2-uitstoot en afval verminderen: als or vinden wij dat de organisatie aan de slag moet om klimaatverandering tegen te gaan. Onze bestuurder schuift het gesprek over dit soort langetermijnkwesties echter voor zich uit. Welke aanknopingspunten biedt de WOR om in gesprek te komen?

Hoe kan jouw or beter meedenken over arbo-beleid?

06-07-2023

In de wandelgangen heb ik van collega’s veel gehoord over het nieuwe SER-advies Arbovisie 2040. In het eerste deel van de Arbovisie 2040 staat dat medezeggenschap in relatie tot arbo nog niet goed genoeg van de grond komt. Dat heeft me aan het denken gezet: hier moet ik als beleidsmedewerker medezeggenschap iets mee! Arbeidsomstandigheden op een juiste manier organiseren in de organisatie is van groot belang en kan zeker niet zonder medewerkers hierbij te betrekken.

Bijeenkomsten voor adviseurs/trainers van or of pvt over nieuwe pensioenwet

23-06-2023

Recentelijk is de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer aangenomen. Alle pensioenregelingen in Nederland ondervinden hiervan de gevolgen. Omdat een pensioenregeling een complex onderwerp is, kunnen ondernemingsraden veelal de ondersteuning van professionals goed gebruiken.

Lege zetels in de or: wat nu?

08-06-2023

In onze or zijn twee zetels onbezet. We vragen ons af of we die op een alternatieve manier kunnen invullen. Bijvoorbeeld door een klankbordgroep van medewerkers op te richten of door hun hulp in te roepen bij specifieke onderwerpen. Moeten wij dit formeel vastleggen in ons reglement of kunnen we dit ook gewoon zo met onze bestuurder afspreken?

Nieuwe pensioenwet: wat betekent dit voor je ondernemingsraad?

07-06-2023

Na 15 jaar hard werken door allerlei partijen is het gelukt: op 30 mei is de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. De ondernemingsraad heeft hierbij mogelijk een belangrijke rol.

Rol ondernemingsraad bij rapportageplicht evenwichtige man-vrouwverhouding in (sub)top bedrijven

31-05-2023

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst verslag uitbrengen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top en laten zien welke plannen zij hebben om meer diversiteit te bereiken binnen hun organisatie. Ondernemingsraden van deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het vaststellen en behalen van deze doelen.

Andere arbodienst: kan dat zomaar?

11-05-2023

Onze bestuurder heeft eigenmachtig een andere arbodienst gecontracteerd. Zonder instemming te vragen aan de or. Als or hebben wij het besluit daarna nietig verklaard. Maar volgens onze bestuurder is hij vrij in de keuze van de arbodienst en het contract. Hoe zit dat?

Overleg in de driehoek bij Eneco: Vijf voorbeelden van duurzame samenwerking

17-01-2023

Energieleverancier Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor het beste overleg tussen de medezeggenschap, bestuur en raad van toezicht. Wat maakt de samenwerking in de driehoek bij Eneco succesvol?

NV Eneco wint Driehoek 3D Trofee 2022

24-11-2022

NV Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.