Nieuwsoverzicht medezeggenschap

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Medezeggenschap.

‘Digitalisering vergroot overlevingskansen organisaties’

27-09-2022

Werken bij een digitaal fitte organisatie betekent meer werkplezier, een efficiëntere uitvoering van de bedrijfstaken en een grotere onderlinge betrokkenheid. Aldus Nienke de Bruijn (29), organisatieadviseur bij Linxx, en Geert-Jan Staal (37), hoofdagent bij de Politie Eenheid Amsterdam. Beiden maken deel uit van het Jongerennetwerk Medezeggenschap van het SER-Jongerenplatform.

Hoe digitaal fit is jouw organisatie?

19-09-2022

Bekijk deze tool met 7 vragen voor de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en bestuurder.

Overleg in de driehoek van Royal HaskoningDHV: ‘We kijken naar het totaalplaatje’

15-02-2022

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV won eind vorig jaar de Driehoek 3D Trofee, voor robuust en inhoudelijk overleg tussen ondernemingsraad, bestuur en raad van commissarissen. Hoe komen zij tot een goede samenwerking?

Wijzigingen WOR stimuleren deelname aan or

05-01-2022

De Eerste Kamer heeft op 14 december 2021 het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 aangenomen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 de WOR op enkele belangrijke punten is gewijzigd.

‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’

03-12-2021

De SER-handreiking ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’ is speciaal opgesteld voor bestuurders. Deze uitgave geeft informatie en tips over het onderling contact en wederzijds vertrouwen in de ‘driehoek’ binnen de onderneming. De driehoek staat voor: de raad van bestuur (rvb), de raad van commissarissen (rvc) en de ondernemingsraad (or). Een goede samenwerking in de driehoek levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie.

Medezeggenschap en overleg over strategische onderwerpen

01-12-2021

Handreiking voor or, bestuur en toezicht.
De handreiking ‘Medezeggenschap en overleg over strategische onderwerpen’ gaat in op het overleg tussen ondernemingsraad (or) en bestuurder over strategische onderwerpen. Bestuurders worstelen met de vraag of en wanneer zij de or hierbij kunnen of moeten betrekken. Ook or’s weten vaak nog onvoldoende welke rol zij hierin kunnen spelen. Deze handreiking laat zien hoe organisaties het overleg hierover kunnen invullen.

Royal HaskoningDHV wint Driehoek 3D Trofee 2021/2022

23-11-2021

Royal HaskoningDHV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de partners (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de bestuurder(s).

Kick-off maand van de medezeggenschap: maak kennis met de MZ-partijen!

25-10-2021

November is de ‘Maand van de Medezeggenschap’. Deze maand is er om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in vele organisaties. Tijdens deze maand worden door verschillende partijen uit de medezeggenschap workshops en/of sessies georganiseerd waar je aan kan deelnemen.

SER stelt richtbedragen or-scholing 2022 vast

25-10-2021

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2022 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.100 euro per dagdeel per or (was in 2021: 1065 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid net als in 2021.

Jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance

20-10-2021

Op 23 november houdt de AMG zijn online jaarcongres bij de SER. Congresthema 2021: Duurzaamheid; halen we het akkoord van Parijs? Hoe behandelt de governancedriehoek de toenemende eisen aan de organisatie?